Spreek de Waarheid en zet de duivel te kijk – Ad Broere’s Blog

spreek-de-waarheid-en-zet-de-duivel-te-kijk-–-ad-broere’s-blog

11-04-21 12:28:00,

De Duitse jurist Reiner Fuellmich (1958), heeft een lange carrière achter de rug, waarin hij geruchtmakende processen heeft gevoerd tegen bijvoorbeeld Volkswagen. Een respectabel aantal boeken en onderzoeksrapporten staan op zijn naam. Fuellmich heeft zich vanaf april 2020 gericht op onderzoek naar de feiten rond de coronacrisis. Hij heeft samen met een team van specialisten een groot aantal gesprekken gevoerd, die hem tot het punt hebben gebracht dat hij kan vaststellen dat hij en zijn team het bewijs van de werkelijke toedracht is handen hebben.

Onlangs werd Fuellmich geïnterviewd door Jerm Warfare.  De meest interessante delen van dit interview staan op een video die twintig minuten van uw tijd vragen. Ik heb hiervan een transcriptie gemaakt.

Fuellmich noemt de gebeurtenissen van het afgelopen jaar de ergste misdaad die er ooit tegen de mensheid is begaan. Het gaat niet over een virus en evenmin over de gezondheid. Het gaat erom ons alles af te nemen, waardoor we volkomen afhankelijk zijn van wat hij noemt de ‘Davos-kliek’. Zij willen de wereldpopulatie reduceren en over de nog overblijvende mensheid complete controle hebben.

Alle maatregelen, alle methodes, die worden gehanteerd rusten niet op een solide wetenschappelijke basis. Fuellmich spreekt in dit verband over het Corman-Drosten paper, dat de basis vormt voor het WHO beleid. Ook het PCR-test protocol is wetenschappelijk gezien rommel. De test is zo opgezet dat het zoveel mogelijk positieve uitkomsten genereert. Het uitsluitende doel is om de vaccinatiebereidheid zo hoog mogelijk te maken. Dat vaccin is geen vaccin maar een instrument om genetische veranderingen te weeg te brengen.

Het schoonmaakproces dat onvermijdelijk gaat komen, kan jaren duren. Het positieve is echter dat we het omslagpunt aan het naderen zijn waarop de Davos kliek zich aan de mensheid moet gaan verantwoorden. Een belangrijke reden daarvoor is, dat ze de ene na de andere fout opstapelen, waardoor zelfs de meest loyale mensen gaan twijfelen. Bijvoorbeeld, de grote hoeveelheid bijwerkingen die het gevolg zijn van de inspuitingen. De oorzaak van de fouten is haast. Een deel van de mensheid is wakker geworden en zij willen de gevolgen hiervan voor zijn. Het plan zou oorspronkelijk in 2050 worden uitgevoerd, maar onder druk van de bewustwording in de wereld is dat vervroegd tot 2030 en vervolgens tot 2020.  Haastige spoed leidt tot het maken van fouten.

Fuellmich is ontspannen en goedlachs in dit interview omdat hij de rust heeft van iemand die weet hoe het verhaal in elkaar zit en daarvoor ook het krachtige bewijs heeft.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: