Zou het kunnen zijn dat álles is gelogen? – CommonSenseTV

zou-het-kunnen-zijn-dat-alles-is-gelogen?-–-commonsensetv

12-04-21 07:14:00, Alles is gelogen Todo es mentira It’s all lies

Het Corman-Droste document vormt de basis van alle corona ellende waarin we verkeren. Dit is een officieel document dat door een aantal virologen en producenten van pcr tests is opgesteld waarin aanbevolen wordt om een pcr test te gebruiken voor iets waarvoor de test niet bedoeld is. In dit document zijn de specificaties van de pcr test in vastgelegd om het sars-cov-2 virus te kunnen aantonen. Althans, zo wordt beweerd.

Er zijn vele bizarre details te vermelden over deze pcr test en hoe ze tot stand is gekomen. Maar één van de meest bizarre details is wel dat tijdens de indiening van deze paper bij Eurosurveillance op 23 januari 2020 (jawel, u leest het goed, nog vóór de pandemie) en de goedkeuring op 24 januari 2020 (jawel, u leest het wederom goed) beschreven stond dat het ‘virus’ dat met deze pcr test zou moeten worden aangetoond, niet is gevonden.

Het virus was er niet, maar de test om het virus te detecteren was er wel.

Beetje vreemd toch?

Zie hier de twee opmerkelijkste zinnen in de ‘Corman Droste paper’:

We report here on the establishment and validation of a diagnostic workflow for 2019-nCoV screening and specific confirmation, designed in absence of available virus isolates or original patient specimens.

(We rapporteren hier over het opzetten en valideren van een diagnostische workflow voor 2019-nCoV-screening en specifieke bevestiging, ontworpen in afwezigheid van beschikbare virusisolaten of originele patiëntspecimens)

Before public release of virus sequences from cases of 2019-nCoV, we relied on social media reports announcing detection of a SARS-like virus. We thus assumed that a SARS-related CoV is involved in the outbreak.

(Voordat virussequenties uit gevallen van 2019-nCoV openbaar werden gemaakt, vertrouwden we op rapporten van sociale media waarin de detectie van een SARS-achtig virus werd aangekondigd. We gingen er dus van uit dat een SARS-gerelateerde CoV bij de uitbraak betrokken is)

Laat de absurditeit hiervan een even op u inwerken. Ze hebben een diagnostiek bedacht voor een virus dat ze niet hebben kunnen vinden maar ze hebben het gebaseerd op de verhalen die ze op social media tegenkwamen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: