De Code van Nürnberg – EnerzijdsAnderzijds

de-code-van-nurnberg-–-enerzijdsanderzijds

14-04-21 07:08:00, Zeppelinfeld, plaats van de massabijeenkomsten in Nürnberg (foto: ezaz.nl)De Code van Nürberg, een eeuwige verplichting bij medisch handelen

Regelmatig wordt in artikelen verwezen naar de Code van Nürnberg in relatie tot de huidige vaccinaties ter bestrijding van het Covid-19 virus. De Code is voortgekomen uit de Nürnberg Trials van het gelijknamige tribunaal. De Code is een antwoord op de misdadige medische experimenten die de NAZI’s tijdens hun regiem op gevangenen uitvoerden. De gruwelijkheden van onverdoofde experimenten laten zich amper in woorden uitdrukken. Een mens was slechts ‘materiaal’ dat een experiment niet hoefde te overleven.

Bij het huidige vaccinatieprogramma tegen Covid-19 wordt deze Code vaak aangehaald.
Is dat terecht? Ja en nee.

JA: Bij de Covid-19 vaccins gaat het in ALLE gevallen om vaccins die nog NIET VOLLEDIG zijn getest. Momenteel loopt de 3e testfase. In deze zogenaamde ‘clinical phase‘ mogen de vaccins op ‘enkele duizenden mensen’ worden toegepast maar moet er sprake zijn van volstrekte vrijwilligheid. Met alle druk (chantage met terugkrijgen van je grondrechten) en de massale mediapropaganda kan geen sprake zijn van de hier bedoelde vrijwilligheid. In fase 3 mag het vaccin ook alleen worden gebruikt als er sprake is van een ‘noodsituatie’ en er geen andere middelen beschikbaar zijn. We weten inmiddels dat bepaalde medicamenten bij honderden patiënten tot volledig herstel hebben geleid, medicamenten die in veel landen direct werden verboden. Huisarts Rob Elens uit Noord-Brabant kreeg in Nederland als eerste dat verbod opgelegd.

In de Code van Nürnberg worden ook voorafgaande dierproeven genoemd. Daarvan wordt bij de meeste vaccins geen melding gemaakt. Het overslaan van dierproeven bij de vaccins van Pfizer en Moderna wordt in de media door Dr. William Moss, executive director for the International Vaccine Access Center aan de Johns Hopkins University en professor of medicine Dr. Drew Weissman aan de University of Pennsylvania hartgrondig ontkend. Beide instituten (zie ook verder in dit artikel) prijken hoog op het lijstje van grote ‘grants’ van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Dat we nog vol in de experimentele fase zitten blijkt wel uit de regelmatige stopzettingen van het vaccin van AstraZeneca. Zou dat de reden zijn dat inmiddels het vaccin nu onder andere naam op de markt is: ‘Vaxzevria‘?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: