OPROEP om van 5 mei een échte bevrijdingsdag te maken

oproep-om-van-5-mei-een-echte-bevrijdingsdag-te-maken

14-04-21 09:57:00,

Waarheid en Vrijheid, geen dictatuur

OPROEP 

aan alle 65-plussers die zich verantwoordelijk weten
voor de waarden Waarheid en Vrijheid en voor een menswaardige samenleving voor onze kinderen, onze kleinkinderen en voor alle geslachten na hen

Alweer een jaar zijn wij – in Nederland en wereldwijd – onderweg met de coronacrisis.
Een jaar waarin aan de ene kant bekend werd dat het hier niet om een ‘killervirus’ ging en de WHO haar mortaliteitsratio bijstelde van 3,4% naar 0,23% en waarin aan de andere kant de door onze regering genomen maatregelen alsmaar strenger werden en er steeds minder overbleef van onze grondrechten, ook niet van ons recht om te demonstreren.

Een triest dieptepunt hierin was de manier waarop de politie zondag 14-03 optrad tegen demonstranten op het Malieveld in Den Haag. Via Blckbox TV bereikte mij de hartekreet van Bjorne Willemsen onder de titel “Ik kan niet meer stil zijn.” De onderstaande link maakt het bekijken van zijn video mogelijk.

Onze grondrechten

Op 17 maart 2021 zijn wij gaan stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. De mainstreammedia spraken in de aanloop tot deze verkiezingen over ‘links’ en ‘rechts’ en over partijpolitieke programmapunten, maar die zijn in de huidige situatie helemaal niet meer relevant: alle partijen op een enkele uitzondering na zijn in hun stemgedrag meegegaan met de door deze regering aangedreven en geregisseerde angstpsychose.

Met het voorgaande heb ik niet willen zeggen dat jij niet had moeten stemmen. Wat ik met het voorgaande wél wil zeggen is, dat wij in het gekissebis over de inhoud van allerlei politieke dossiers kennelijk zijn vergeten dat alle gesprekken die wij met elkaar voeren en alle meningsverschillen die wij met elkaar uitvechten, normaliter plaatsvinden onder de beschermende waarden van vrijheid en waarheid, van onze grondrechten.

Verantwoordelijkheid nemen

En precies over die rechten kunnen wij niet meer beschikken onder het mom van een virus zoals weer eens bleek tijdens de demonstratie op het Malieveld afgelopen zondag. Wij kunnen ook zien hoe telkens weer met name jonge(re) mensen lijken in te staan voor onze grondrechten: zij halen voor ons als samenleving de kastanjes uit het vuur. Hierin kunnen wij verandering aanbrengen !

Ook wij ouderen in deze samenleving dienen onze verantwoordelijkheid te nemen en onze bijdrage te leveren aan het herstel van Waarheid en Vrijheid,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: