Het dreigende faillissement van het Gegevensbeschermingsrecht | Platform Bescherming Burgerrechten

het-dreigende-faillissement-van-het-gegevensbeschermingsrecht-|-platform-bescherming-burgerrechten

15-04-21 01:09:00,

Op 28 januari, de internationale dag van de privacy, gaf voorzitter Tijmen Wisman van het Platform Burgerrechten een presentatie voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderstaande column is een bewerking van zijn voordracht.

Gisteren heb ik een presentatie mogen houden voor de Autoriteit Persoonsgegevens met bovenstaande titel. Het was namelijk, mocht u zich afvragen waarom er slingers bij de buren hingen op deze asgrijze dag, ‘de dag van de privacy’. De aanleiding voor deze titel was het onderwerp van deze presentatie: de ambitie van onze regering om in toenemende mate van burgers data te verzamelen, teneinde hen te analyseren en profileren. Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat privacy iets wordt waarvan wij de dag wel vieren, maar dat inmiddels niet meer echt bestaat, een beetje zoals Sinterklaas. Het interessante is dat die ontwikkeling vanuit Nederlands beleid en regelgeving fanatiek wordt aangejaagd. Met mijn presentatie, en met dit stukje, probeer ik duidelijk te maken hoe de Nederlandse regering, met de VVD aan de leiding, probeert om fundamentele beginselen van de rechtsstaat te ondermijnen én waarom u dat zorgen moet baren.

Het recht op privacy kent als uitgangspunt dat privacy de regel is en de inmenging de uitzondering die alleen onder strikte voorwaarden is toegestaan. Het gegevensbeschermingsrecht werkt net iets anders. Het gegevensbeschermingsrecht staat toe dat er in een relatie tussen twee partijen gegevens worden verwerkt, met andere woorden een inmenging met de privacy vindt plaats, maar onder de voorwaarde dat die gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Bij gegevensverwerking moet de contextuele integriteit worden gerespecteerd en alleen op die voorwaarde mag van het recht op privacy worden afgeweken. Dit beginsel dat die vertrouwelijkheid waarborgt noemt men doelbinding. Doelbinding wordt ook wel de hoeksteen van het gegevensbeschermingsrecht genoemd. Doordat er doelbinding is, vertrouwen mensen erop dat hun gegevens eerlijk en behoorlijk worden verwerkt en niet zomaar tegen ze kunnen worden gebruikt. Daardoor laten mensen in tal van contexten – onderwijs, zorg, telefonie- en internetabonnementen, openbaar vervoer, banken, verzekeringen, gemeentes en ga zo maar door – hun gegevens verwerken.

De context waarbinnen het gegevensbeschermingsrecht functioneert is pluriform en doelbinding waarborgt dat die pluriformiteit aan contexten wordt gerespecteerd. Het doelbindingsbeginsel werd geïntroduceerd in het gegevensbeschermingsrecht in de vorige eeuw, maar komt geenszins uit de lucht vallen. De waarborg tegen machtsmisbruik die besloten ligt in doelbinding volgt ook uit andere rechtstatelijke beginselen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: