Europese plannen voor “Vaccin Paspoorten” waren 20 maanden voor de pandemie al gestart. Toeval? | Stichting Vaccin Vrij

europese-plannen-voor-“vaccin-paspoorten”-waren-20-maanden-voor-de-pandemie-al-gestart.-toeval?-|-stichting-vaccin-vrij

16-04-21 01:01:00,

Dit artikel is een vertaling van Europese plannen voor “Vaccin Paspoorten” waren 20 maanden voor de pandemie al gestart. Toeval?door Paul Anthony Taylor

Europese plannen voor “Vaccin Paspoorten” waren 20 maanden voor de pandemie al gestart. Toeval?

Paul Anthony Taylor
 
Nu de wereld te horen krijgt dat voortaan voor alle internationale reizen de zogenaamde “vaccin-paspoorten” vereist zullen zijn, en in veel landen zelfs voor het betreden van winkels, restaurants, bars, sportscholen, hotels, theaters, concerten en sportevenementen, wordt de indruk gewekt dat deze maatregel een rechtstreeks gevolg is van de pandemie van het coronavirus. In Europa, waar 8 van de top 10 exporterende farmaceutische landen zijn gevestigd, zijn de plannen voor vaccin-paspoorten echter al minstens 20 maanden voor het begin van de COVID-19-uitbraak begonnen. Blijkbaar verschafte de pandemie de Europese politici gemakshalve het “excuus” dat zij nodig hadden om het idee in te voeren.

De “Europese Commissie” – het uitvoerend orgaan van Europa – publiceerde voor het eerst een voorstel voor vaccin-paspoorten op 26 april 2018. Diep begraven in een document dat handelt over (Versterkte samenwerking tegen ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen), werd het voorstel in wezen genegeerd door de mainstream media.

Een routekaart-document dat begin 2019 werd uitgebracht, bevatte vervolgens specifieke plannen voor de uitvoering van het voorstel van de Europese Commissie. De belangrijkste actie die in de routekaart werd vermeld, was het “onderzoeken van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke vaccinatiekaart/paspoort” voor Europese burgers dat “compatibel is met elektronische informatiesystemen over vaccinatiestatus en erkend is voor gebruik over de grenzen heen”. Het plan was erop gericht tegen 2022 een wetgevingsvoorstel in Europa uit te brengen.
 

Interessant is dat in het draaiboek verschillende termen worden gebruikt die vóór de pandemie in de meeste landen relatief ongebruikelijk waren, maar die sindsdien dagelijks in de mainstream media te horen zijn. De meest opvallende daarvan is misschien wel “vaccine hesitancy” (terughoudendheid om te vaccineren). Ondersteuning van Europese landen bij het “tegengaan van vaccine hesitancy” wordt in het document genoemd als een van de belangrijkste actiepunten.

Ook de mogelijkheid van pandemieën en “onverwachte uitbraken” worden in het draaiboek genoemd. Veelzeggend is dat specifiek wordt verwezen naar steun voor de toelating van “innovatieve vaccins,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: