Duitse rechtbank: ‘Verbod mondkapjes én sneltesten’

duitse-rechtbank:-‘verbod-mondkapjes-en-sneltesten’

17-04-21 11:21:00, Duitse rechtbank: ‘Verbod mondkapjes, 1,5 meter en sneltesten’

2021 © 2020News (origineel) | deze versie WantToKnow.nl/be

8 April jl. besliste een rechtbank in het Duitse Weimar, in haar vonnis in kort geding, dat twee scholen in Weimar met onmiddellijke ingang dienen te stoppen (HIER) om leerlingen voor te schrijven, dat zij mondkapjes dienen te dragen, de anderhalvemeter maatregel dienen te volgen en/of sneltesten dienen ondergaan. En tevens -zo luidde het vonnis van deze rechtbank- dat klassikaal onderwijs dient te worden gehandhaafd. De rechtbank had hiertoe 3 deskundigen geraadpleegd, te weten: professor dr. Ines Kappstein, de psycholoog professor dr. Christof Kuhbandner en de bioloog prof. dr. Ulrike Kämmerer. 

De klacht werd ingediend door een moeder van twee kinderen; zij had zich ernstig gestoord aan de verplichte tests, afstandseisen en verplichte mondkapjes op de scholen van haar kinderen. Deze familierechtbank in Weimar was het dus met de vrouw eens. Dit besluit van 8 april is ook openbaar gemaakt en heeft sindsdien voor opschudding gezorgd, met name in de sociale media en in delen van volgzame massa..

Nadat ze de feitelijke en juridische situatie had onderzocht en de deskundigenrapporten geëvalueerd, vonniste de rechtbank in Weimar, dat de genoemde COVID-maatregelen een te groot risico vormen voor het mentale, fysieke of emotionele welzijn van het kind, zonder dat hier feitelijk iets mee wordt bereikt. Met dit oordeel bevestigt de rechter volledig het oordeel van een eisende moeder in deze zaak: “De kinderen zijn lichamelijk, psychisch en opvoedkundig beschadigd en hun rechten worden geschonden, zonder enig voordeel voor de kinderen zelf of voor anderen.”

En weer blijkt het gelijk van David Icke.. Samenzweringstheoriën? Waaraan neurologen vrolijk meedoen zeker..??

Het oordeel van de rechtbank meldt duidelijk ook dat schoolbestuurders, leraren en anderen, geen beroep kunnen doen op de wettelijke COVID-bepalingen van de staat Weimar, waarop de nu verboden maatregelen waren gebaseerd. Deze zijn ongrondwettelijk en daarmee nietig, aldus het vonnis. Het gaat dan met name om het schenden van het evenredigheidsbeginsel dat is vastgelegd in de rechtsstaat (art. 20 en art. 28). Uit het vonnis van de rechtbank:

“Volgens dit principe, moeten de maatregelen die worden overwogen om een ​​legitiem doel te bereiken, passend, noodzakelijk en evenredig zijn in engere zin – dat wil zeggen bij het afwegen van de voor- en nadelen die ermee worden bereikt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: