BPOC2020 wordt genoemd in rapport NCTV – Kamervragen over BPOC2020 door Wybren van Haga

bpoc2020-wordt-genoemd-in-rapport-nctv-–-kamervragen-over-bpoc2020-door-wybren-van-haga

19-04-21 09:51:00, BPOC2020 in rapport NCTV – BPOC2020 eist rectificatie!  

Onlangs heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een rapport uitgebracht getiteld ‘De verschillende gezichten van de Coronaprotesten’.

Dit rapport geeft een dreigingsbeeld van terrorisme in Nederland en over ‘de zorgen over de coronaprotesten binnen de samenleving en het openbaar bestuur’. Deze zijn volgens de NCTV ‘alleen maar groter geworden door recente ongeregeldheden, zoals de rellen na de invoering van de avondklok op 23 januari 2021’.

Ook de BPOC2020 wordt in dit rapport genoemd. Letterlijk schrijft de NCTV: 

“Ook bestaat er een zelfbenoemde buitenparlementaire onderzoekscommissie die middels openbare verhoren van getuigen als artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren onderzoek doet naar de getroffen coronamaatregelen en een eindrapport wil aanbieden aan de Tweede Kamer. Dit heeft intimiderende trekken, omdat geweigerde uitnodigingen van politici en leden van het OMT of het Red Team integraal, met naam en toenaam op de website worden gepubliceerd. Dit kan ertoe leiden dat de betrokken personen minder vrijelijk hun ambt of beroep kunnen uitvoeren”.

De BPOC2020 wordt in dit rapport in één adem genoemd met  o.a. ‘radicale onderstromen’, ‘relschoppers’ en ‘openbare ordeverstoringen’. 


De passage in het rapport van de NCTV waarin de BPOC2020 genoemd wordt.

Dit is voor de BPOC2020 onaanvaardbaar. De commissie heeft daarom een email naar de NCTV gestuurd waarin om rectificatie gevraagd wordt. Hieronder treft u het e-mailbericht aan:
 

Geachte heer, mevrouw,

Gisteren werd ik geattendeerd op het rapport van de NCTV getiteld “De verschillende gezichten van de coronaprotesten”.

In dit rapport worden wij in één adem genoemd met ‘anti-overheidsactivisten en complotdenkers’ alsmede met relschoppers.

Over de BPOC2020 schrijft u:

‘Ook bestaat er een zelfbenoemde buitenparlementaire onderzoekscommissie die middels openbare verhoren van getuigen als artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren onderzoek doet naar de getroffen coronamaatregelen en een eindrapport wil aanbieden aan de Tweede Kamer. Dit heeft intimiderende trekken, omdat geweigerde uitnodigingen van politici en leden van het OMT of het Red Team integraal, met naam en toenaam op de website worden gepubliceerd. Dit kan ertoe leiden dat de betrokken personen minder vrijelijk hun ambt of beroep kunnen uitvoeren’.

Blijkbaar vindt u dat de BPOC2020 een veiligheidsrisico vormt omdat zij geweigerde uitnodigingen publiceert.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: