Oproep: Doe aangifte tegen rutte en de jonge – CommonSenseTV

oproep:-doe-aangifte-tegen-rutte-en-de-jonge-–-commonsensetv

21-04-21 03:18:00, De Stichting Artsen voor Waarheid heeft een aangifte laten opstellen door een advocatenkantoor. Een aangifte tegen mark rutte en hugo de jonge en alle anderen die betrokken zijn bij deze misdaden tegen de menselijkheid.

CommonSenseTV heeft de aangifte, die maar liefst 400 pagina’s behelst, opgestuurd gekregen, met het verzoek hier aandacht aan te besteden.

Andere nieuwsdiensten hebben hier ook al aandacht aan besteed. Er hebben inmiddels al vele mensen gehoor gegeven aan de oproep tot aangifte. Het document is te downloaden of in zijn geheel te bestellen en dient als individuele aangifte. Bemachtig het document, vul het in en breng het naar het politiebureau, als u ook denkt dat massale aangifte meer gewicht in de schaal legt dan één of enkele aangiftes.

Niet verwonderlijk is dat het openbaar ministerie al heeft laten weten geen onderzoek te gaan instellen. Het openbaar ministerie heeft dit ook al aan alle politiebureaus laten weten.

De wet voorziet echter in dergelijke weigering van het openbaar ministerie door middel van de zogenaamde artikel 12 procedure. Die procedure dwingt het openbaar ministerie om de aangiftes in behandeling te nemen en voor het gerecht te brengen. De stichting en advocatenkantoor Van Kessel te Leeuwarden zijn vastberaden om deze procedure in gang te zetten.

Niet uit gemakzucht, wegens drukke bezigheden, maar terdege bewust van de noodzaak en de ernst van de situatie, lenen we de tekst van Ella Ster om aandacht te vragen voor deze belangrijke zaak.

Beste mensen, dit is een oproep aan u allen om deze aangifte te downloaden en te printen (is wel een hele klus) of te bestellen, in te vullen en naar het politiebureau te brengen. Grote moeite? Nee, kleine moeite, afgezet tegen de enorme misdaden die ons worden aangedaan.

Op basis van een diepgaand onderzoek naar Covid-19 heeft een juridisch team een lijvig rapport opgesteld, dat als basis dient voor aangifte tegen Mark Rutte en medeplegers. Uit dit onderzoek blijkt dat Covid-19 een project is, waarbij zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd. Het is tijd om de leugens door te prikken en aangifte te doen wegens deze criminele daden.

Ondanks dat er in Nederland een substantiële groep nog steeds in de leugens van de overheid over de nu al ruim een jaar durende coronacrisis gelooft,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: