Historicus Daniele Ganser: Corona en China – een dictatuur als voorbeeld?

historicus-daniele-ganser:-corona-en-china-–-een-dictatuur-als-voorbeeld?

22-04-21 08:18:00,

Historicus Daniele Ganser: Corona en China – een dictatuur als voorbeeld?

22.04.2021 | www.kla.tv/18561

Historicus Daniele Ganser: Corona en China – een dictatuur als voorbeeld? Historicus Daniele Ganser heeft begin februari 2021 in zeer kleine kring een lezing gehouden over “Corona en China: een dictatuur als voorbeeld?” Hier zijn enkele uittreksels. De Covid 19-crisis houdt ons nu al meer dan een jaar bezig. Maskers, PCR-tests en bezoekbeperkingen herinneren ons dagelijks aan de noodtoestand. Inmiddels is de angst voor het virus niet langer de enige angst waarmee we te kampen hebben. Angst voor armoede en angst voor een zich langzaam vestigende dictatuur zijn ook aanwezig. De psychologische gevolgen van de coronacrisis worden steeds duidelijker: – Zo stierven er bijvoorbeeld in Japan enkel in de maand oktober 2020 al meer mensen door zelfmoord dan dat er stierven door corona in de periode van januari tot oktober van datzelfde jaar – In Zwitserland neemt het aantal depressies sinds een jaar toe, vooral onder jongeren, en – in Frankrijk is het aantal zelfmoordpogingen bij studenten met 50% gestegen. De vraag dringt zich op waarom regeringen zich alleen richten op het uitroeien van het coronavirus, terwijl zij aan andere vormen van lijden weinig of geen aandacht besteden. En dat terwijl ander lijden onder de bevolking meer de overhand dreigt te nemen dan corona. Wat voor zin heeft het als er weinig sterfgevallen zijn door Covid-19, en tegelijkertijd de jeugd zonder toekomstperspectief wegvegeteert met antidepressiva? Bovendien dreigen de massale coronamaatregelen het volk te verdelen in voor- en tegenstanders van de maatregelen. De berichtgeving in de media wakkert deze verdeeldheid aan, bijvoorbeeld door de aanpak van Zweden te bekritiseren en het beleid van China te prijzen. De Zweedse regering, of beter gezegd Anders Tegnell, een epidemioloog die de regering adviseerde, legde vanaf het begin de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Zijn boodschap aan de mensen was, “We hebben geen lockdown en controle nodig. Door de bewegingsvrijheid van alleen 65-plussers gedurende een bepaalde periode te beperken, kan de rest van de bevolking worden besmet en kan dus kudde-immuniteit worden nagestreefd”. Ook al zijn de besmettingscijfers in Zweden sinds enige tijd gestegen, toch heeft de Zweedse regering haar koers niet verlaten, zoals veel media melden. Professor Doctor Christian Kreiß van de Hoge School in het Duitse Aalen en onafhankelijk financieel deskundige verklaart: “Sinds 7.1.2021 is er een maskeraanbeveling op verschillende gebieden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: