Alarm – Fieldlabs betaald om te bestuderen hoe gekwelde burgers het beste kunnen worden gemanipuleerd? | Stichting Vaccin Vrij

alarm-–-fieldlabs-betaald-om-te-bestuderen-hoe-gekwelde-burgers-het-beste-kunnen-worden-gemanipuleerd?-|-stichting-vaccin-vrij

23-04-21 04:34:00,

De fieldlabs zijn géén voorbereiding op de terugkeer naar normaal. Ze zijn een volgende stap in verdere controle en vrijheidsbeperkingen van de burger. De democratie lijkt te kreunen in haar voegen, en snelheid is kennelijk geboden, want de bevolking begint te zien wat er werkelijk aan de hand is. Een bewuste bevolking is een nachtmerrie voor machtshebbers, dus de budgetten worden vrijgemaakt. Waar wordt het geld aan besteed? Waarom? Kan het ook goedkoper? Beter? Effectiever en veiliger?

1,1 miljard Euro voor een testmaatschappij

 
Op 16-04-21 hebben we u erover geïnformeerd dat er 1.1 miljard Euro is uitgetrokken voor het instaleren van een testmaatschappij.1

Hoe wordt dat geld besteed? Er is geen openbare begroting van de geplande uitgaven. Er is om te beginnen geen medische noodzaak voor een testsamenleving. Een screenshot, gemaakt op 21-04-21, geeft aan dat het laatste op de grafiek bijgewerkte definitieve sterftecijfer op 11-04-21 slechts 6 overlijdens is. Een jaar geleden op 11-04-20 waren dat 144 overlijdens.2 Alle toeters en bellen – niet werkende mondkapjes, onbetrouwbare testen, avondklok en immer voortdurende mediahype – worden nog steeds uit de kast gehaald om de “pandemie” in stand te houden. Maar de vraag is wat er nog van over is na een jaar.

 

Fieldlabs proeftuin voor de testsamenleving

 
Het gaat niet om gevaar – het gaat om controle. Om een machtsovername. En de burger betaalt haar eigen vrijheidsberoving. Een deel van de 1,1 miljard zal worden besteed aan het verkrijgen van medewerking van de fieldlabs?

 
Op 14-04-21 bericht de NOS dat bedrijven die coronatesten aanbieden aan bezoekers van proefevenementen en -activiteiten daar €42.810,= per dag voor krijgen, per testlocatie.3 Per maand komt dat neer op 1,3 miljoen Euro. Met alleen al het bedrag dat besteed gaat worden aan het omkopen van de fieldlabs, zouden we de IC’s flink kunnen opschalen. €1,1 miljard voor het installeren van een testmaatschappij, en na een jaar nog steeds €0,- Euro voor het opschalen van de IC’s. Het zou ons aan het denken moeten zetten.

 

 
Het kort geding tegen de Stichting Open Nederland, waar de NOS het over heeft in bovenstaande teletekst, heeft inmiddels plaatsgevonden. In recordtempo heeft de rechter weer een onbegrijpelijke uitspraak gedaan.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: