Verslag van de Israeli People Committee over sterfgevallen door vaccinatie – Frontnieuws

verslag-van-de-israeli-people-committee-over-sterfgevallen-door-vaccinatie-–-frontnieuws

23-04-21 10:02:00,

Overal waar met vaccinatie werd begonnen, nam het aantal geïnfecteerden en bijgevolg het aantal sterfgevallen toe, soms zelfs drastisch. We hebben dit kunnen waarnemen sinds het begin van dit jaar. Het was bijzonder opvallend in Israël, waar een zeer groot deel van de bevolking zeer snel werd gevaccineerd. Een onafhankelijk onderzoek naar bijwerkingen en sterfgevallen wordt nu door deskundigen in een nieuw rapport gegeven.

De vaccinatiecampagne in Israël had niet alleen geleid tot een stijging van het aantal sterfgevallen door Covid, maar ook tot een duidelijke oversterfte in zowel de leeftijdsgroep van 65-plussers als die van 45-64-jarigen. Dit bleek uit gegevens van de Europese mortaliteitsmonitoring EuroMoMo, waaraan ook de Israëlische autoriteiten hun mortaliteitsgegevens leveren. Ook hier weer de overeenkomende grafiek, die de standaarddeviatie door oversterfte weergeeft, ook enige tijd nadat de oudere groep al voor 90% gevaccineerd was, bericht Tkp.at.

Terwijl de berichten hierover toenamen, verdween Israël plotseling voor Pasen op 1 april volledig uit de gegevens, om op 8 april weer op te duiken met sterk naar beneden bijgestelde cijfers.

Het Israeli People Committee (IPC), een burgerpanel van vooraanstaande Israëlische gezondheidsdeskundigen, bracht in april zijn rapport uit over de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin. De resultaten zijn rampzalig op elk mogelijk niveau, zoals gerapporteerd door Gilad Athmon. Het oorspronkelijke verslag in het Hebreeuws is hier.

Het oordeel luidt dat “er nog nooit een vaccin is geweest dat zoveel mensen schade heeft berokkend”. Het verslag is lang en gedetailleerd. Hier volgen enkele van de meest vernietigende bevindingen uit het rapport:

“Wij ontvingen 288 overlijdensmeldingen in de onmiddellijke tijdsbestek van de vaccinatie (90% tot 10 dagen na de vaccinatie), waarvan 64% mannen waren”. Maar volgens het Ministerie van Volksgezondheid waren slechts 45 sterfgevallen in Israël gerelateerd aan vaccinatie.

“Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek was er in januari-februari 2021, op het hoogtepunt van Israëls massale vaccinatiecampagne, een stijging van 22% van het totale sterftecijfer in Israël in vergelijking met het voorgaande jaar. In feite waren januari-februari 2021 de dodelijkste maanden van het afgelopen decennium, met het hoogste totale sterftecijfer in vergelijking met de overeenkomstige maanden van de laatste tien jaar”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: