Kennisgevingen van aansprakelijkheid voor schade en overlijden ten gevolge van het COVID-19-vaccin aan alle leden van het Europees Parlement overhandigd – Frontnieuws

kennisgevingen-van-aansprakelijkheid-voor-schade-en-overlijden-ten-gevolge-van-het-covid-19-vaccin-aan-alle-leden-van-het-europees-parlement-overhandigd-–-frontnieuws

24-04-21 05:30:00, Ettelijke van de artsen die deel uitmaken van de “Doctors for COVID Ethics” groep. “Doctors for COVID Ethics” hebben gisteren een persbericht uitgegeven waarin zij verklaren dat zij “kennisgevingen van aansprakelijkheid” voor schade en sterfgevallen door vaccins hebben overhandigd aan alle leden van het Europees Parlement in de aanloop naar de stemming van 28 april over EU-vaccinpaspoorten, bericht Healthimpactnews.com.

Op 20 april 2021 werden, vooruitlopend op de stemming van 28 april over de EU-vaccinpaspoorten (het “digitale groene certificaat”), kennisgevingen van aansprakelijkheid voor schade en sterfgevallen door vaccins overhandigd aan alle leden van het Europees Parlement.

De volledige lijst van ontvangers kan hier worden geraadpleegd.

KENNISGEVING VAN AANSPRAKELIJKHEID (NOL)

[Naam]

20 april 2021

Deze kennisgeving van aansprakelijkheid is aan u persoonlijk gericht. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade en overlijden ten gevolge van de uitvoering van het voorstel dat wordt aangeduid als VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een kader voor de afgifte, de verificatie en de aanvaarding van interoperabele certificaten inzake vaccinatie, tests en herstel ter bevordering van het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie (Digitaal Groen Certificaat), Brussel, 17.3.2021 COM(2021) 130 definitief 2021/0068 (COD), dat is ontworpen om een wijdverspreide aanvaarding van experimentele vaccinatie af te dwingen. Indien u verdere actie onderneemt om een dergelijke implementatie te ondersteunen, en indien u geen stappen onderneemt om uw vroegere acties ter ondersteuning van een dergelijke implementatie te beperken, kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende schade en dood.

Bijgevoegd als bijlagen en als integraal onderdeel van deze kennisgeving van aansprakelijkheid zijn de documenten: Dringende Open Brief van Artsen en Wetenschappers aan het Europees Geneesmiddelenbureau betreffende bezorgdheid over de veiligheid van het COVID-19 Vaccin; Antwoord van het Europees Geneesmiddelenbureau aan Doctors for COVID Ethics; Artsen en Wetenschappers beschuldigen Medische Regelgever van het Bagatelliseren van de Gevaren van het COVID-19 Vaccin; Weerleggende brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau van Doctors for COVID Ethics; Doctors for COVID Ethics Ondertekenaars.

Bovendien kunt u persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor het steunen van Misdaden tegen de Menselijkheid, gedefinieerd als daden die opzettelijk worden begaan als onderdeel van een wijdverspreid of systematisch beleid, gericht tegen burgers,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: