Fieldlabs zijn proeftuinen voor een controlemaatschappij – Transitieweb

fieldlabs-zijn-proeftuinen-voor-een-controlemaatschappij-–-transitieweb

26-04-21 06:13:00,

Fieldlabs

De Fieldlabs zijn géén voorbereiding op de terugkeer naar normaal. Ze zijn een volgende stap in verdere controle en vrijheidsbeperkingen van de burger.

De regering heeft 1,1 miljard euro uitgetrokken voor experimenten met de zogeheten testmaatschappij. Deze experimenten worden Fieldlabs genoemd.

Dat het geenszins gaat om een terugkeer naar een normale samenleving, maar om wat we een intrede in een controlemaatschappij kunnen noemen, blijkt uit de speciale website die de overheid voor dit experiment heeft gelanceerd: fieldlabcafes.nl.

Daar lezen we het volgende:

“Fieldlab Cafés is opgezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gemeente Utrecht, de GGD regio Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie (een samenwerking van NHG, VCHO en ProFri) en TNO, met als doel te onderzoeken in hoeverre mensen zich aan de gestelde (corona)maatregelen houden.

Wat wordt er van jou verwacht?

Door een tafel te reserveren melden jij en je tafelgenoten je aan als deelnemer van dit experiment en gaan jullie akkoord met de voorwaarden en laten jullie – binnen maximaal 48 uur en minimaal 24 uur voorafgaande aan het cafébezoek – je testen bij de XL Testlocatie van GGD bij de Jaarbeurs in Utrecht.

Tevens verklaren jij en je tafelgenoten tijdens het bezoek aan het café de algemene coronaregels te zullen naleven en de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

• Na een check bij de ingang van de reservering en het bewijs van deelname dat je na een negatieve testuitslag ontvangt van de GGD, krijg je een tracking device uitgereikt waarmee jouw bewegingen in het café worden geregistreerd.

• Gezondheidscheck: De medewerker van het café die jou ontvangt zal een aantal vragen stellen (verplichte triage).

• Ten behoeve het Bron- en Contactonderzoek wordt jou gevraagd jouw contactgegevens te noteren (per briefje op tafel of bij binnenkomst).

• Je draagt een mondkapje bij het verplaatsen in de horecazaak (dus bijvoorbeeld bij binnenkomst en als je naar de WC gaat). Je hoeft geen mondkapje te dragen als je aan tafel zit.

• Je krijgt een vaste zitplaats aangewezen. Zelfbediening is niet toegestaan.

• Tijdens de Fieldlab Cafés kun je niet lunchen of dineren. Je kunt keuzes maken uit de drankenkaart en eventueel de borrelkaart.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: