“Wederom een poging om biologische landbouw aan gentech te koppelen”

“wederom-een-poging-om-biologische-landbouw-aan-gentech-te-koppelen”

26-04-21 01:42:00,

Afgelopen weekend stond er een artikel in Trouw met de kop ‘Wetenschappers bepleiten gentech voor biolandbouw‘. In een reactie namens de biologische sector legt Edith Lammerts van Bueren (emeritus hoogleraar Biologische Plantenveredeling, Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research) uit dat de biologische zelf over haar basisprincipes (Zorg, Ecologie, Gezondheid, Eerlijkheid) gaat en dat gentechnologie niet past bij deze kernwaarden:

Sinds decennia zit Europa op slot voor gentechnologie bij landbouwgewassen. Dat zit veel wetenschappers en veredelaars die gentechnologie een verrijking van hun instrumentarium zien, erg dwars. Ondertussen groeit de aandacht voor biologische landbouw als een duurzaam en gezond alternatief voor de reguliere landbouw. En laat nou uitgerekend die vorm van landbouw het expliciet zonder gentechnologie willen doen. De hoop van biotechnologen is daarom gevestigd op het moment dat de biologische landbouw zijn zegen geeft aan deze technologie. Daarom verschijnt er met de regelmaat van de klok een artikel in wetenschappelijk tijdschriften waarin auteurs zich in allerlei bochten wringen om politici te overtuigen dat gentech en biologische landbouw een heel logisch huwelijk kan worden als de regelgeving niet zo strikt zou zijn. Elke keer slaan zulke auteurs de plank volledig mis.

Edith Lammerts van Bueren. Foto: P. Struik. 

Regels zijn gestolde waarden en als je de regels wilt oprekken dan vraag je in feite om de onderliggende waarden op te rekken en daar gaat de bio-sector zelf over, niet de wetgever. De biologische landbouw heeft vier basisprincipes (kernwaarden)[1]: gezondheid, ecologie, eerlijkheid en voorzorg. Het argument van de bio-sector om geen gentech te willen is omdat het niet strookt met de waarden van de biologische landbouw: a) uit zorg voor de niet te voorspellen risico’s voor de gezondheid van mens en natuur. Het voorzorgsprincipe vraagt om geen maatregelen te nemen waarvan men de gevolgen niet kan overzien en naar alternatieven te zoeken die beter passen bij de ecologische basis van de bio-landbouw, maar ook b) uit zorg voor de sociaal-economische gevolgen van deze kapitaalsintensieve technologie die gestoeld is op het business model met patenten. Immers, de bio-sector strijdt al jaren tegen patenten op voedsel, omdat dit de vrije toegang tot eigenschappen van planten, en daarmee de innovatie in de veredeling, belemmert. c) Uit respect voor de integriteit van plant en dier. Gentechnologie tast de integriteit en eigenheid van planten aan.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: