Censuur | Wakker Mens

censuur-|-wakker-mens

27-04-21 07:43:00,

In de sociale media wordt er steeds meer gecensureerd. Zo werd er in Duitsland een Facebook account geblokkeerd vanwege een citaat van de Duitse dichter Heinrich Heine.

Het bekritiseerde citaat luidt:

Der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehorcht ohne Fessel, ohne Peitsche, durch das bloße Wort, ja durch einen Blick. Die Knechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer als die materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muß die Deutschen von innen befreien, von außen hilft nichts.

Dus in het Nederlands zo ongeveer:

De Duitser lijkt op de slaaf die zijn meester gehoorzaamt ook zonder ketens, of  de zweep, een enkel woord of zelfs een blik zijn genoeg. De slavernij zit in hemzelf, in zijn ziel; erger dan de materiële slavernij is de geestelijke slavernij. Men moet de Duitsers van binnenuit bevrijden; er is niets dat van buitenaf zou helpen.

Dit is zonder meer een kritische kijk op het Duitse wezen, en zal de Duitse overheden niet bevallen zijn, maar men dient in gedachten te houden dat dit citaat al ongeveer 200 jaar oud is, en dat wordt nu op Facebook gecensureerd?

Op Facebook wordt trouwens veelvuldig gecensureerd, er is een Duitse advocaat die deze schendingen van de vrijheid van meningsuiting verzamelt. Als je deze berichtjes langs gaat, zijn er wel enkele die van (zeer) slechte smaak getuigen, maar persoonlijk zie ik daar niet echt een gevaar in. Het is een lange lijst en als men bedenkt dat de meeste mensen niet in het verweer komen als ze bij Facebook beperkingen ondervinden, dan is dit vermoedelijk het topje van de ijsberg.

Heinrich Heine zou je een omstreden dichter kunnen noemen, die zijn leven lang last had van censuur. Ook na zijn dood was zijn werk nog veelvoudig aan censuur onderhavig. Heine was bijvoorbeeld tijdens het Derde Rijk verboden.
Hij wordt tot de literaire stroming van de Romantiek gerekend en maakte vele ironische en spitsvondige gedichten die ook tegenwoordig nog mensen aanspreken.

Innerlijk was Heine een tegenstrijdig mens, enerzijds voelde hij zich Duitser, anderzijds wereldburger; dezelfde soort dubbele gevoelens had hij ook ten aanzien van het Jodendom en de romantiek.

Beroemd is zijn uitspraak “dort wo man Bücher verbrennt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: