Een wakkere Groningse: Hoe medeplichtig ben jij aan de coronaschade? – CommonSenseTV

een-wakkere-groningse:-hoe-medeplichtig-ben-jij-aan-de-coronaschade?-–-commonsensetv

27-04-21 09:05:00,

In de Groningerkrant verschijnen regelmatig stukken van Vicki Van Lommel:

Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving.

Een lange column maar zeker de moeite waard om te lezen.

Vele mensen faciliteren een klimaat waarin de overheid de ruimte krijgt om misdaden tegen de menselijkheid te laten herhalen. Hoe medeplichtig ben jij aan de mensonterende schade die de overheid met haar coronabeleid aanricht?

In de afgelopen 25 jaar tot en met het jaar 2019 was er een gemiddelde jaarlijkse sterftekans in Nederland van 0,88 procent, behalve in de periode van 2004 tot en met 2014. In die periode lag de sterftekans rond de 0,825 procent.

Er stierven dus 11 jaar lang vele mensen minder dan gemiddeld. In absolute getallen stierven er in die periode circa 95.000 mensen minder dan gemiddeld en dat ondanks de vergrijzing die gestaag toeneemt sinds de eeuwwisseling.

In 2004 stierven ongeveer 6.500 mensen minder dan gemiddeld, in 2005 circa 7.000, in 2006 ruim 8.000, in 2007 bijna 11.000, in 2008 ruim 9.000, in 2009 bijna 11.000, in 2010 bijna 10.000, in 2011 bijna 11.000, in 2012 bijna 6.500, in 2013 bijna 6.500 en in 2014 bijna 9.000 minder.

Niemand alarmeerde over die ondersterfte. De media wijdde er geen woord aan en de overheid geen debat. Er werd geen euforie gekraaid, terwijl volgens de maatstaven van vandaag dat wel had gemoeten. Immers toen gebeurde het omgekeerde van wat nu plaatsvindt.

Verdeeldheidzaaierij

De gemiddelde levensverwachting van de babyboomgeneratie ligt in Nederland rond 72 jaar. De jongste babyboomers zijn in 2020 65 jaar geworden en dus is de verwachting dat velen komende 10 á 15 jaar zullen sterven vanwege ouderdom, soms wel dan niet vergezeld van een bacterie of virus als Covid-19 of een mutatie ervan. Vroeger stond een longontsteking bekend als ‘the old man’s friend’. .

Mogelijk heeft deze nu plaats gemaakt voor het coronavirus. Niet onwaarschijnlijk dat er voorbije decennia ook ouderen met of aan corona zijn gestorven, gezien dit virus al in de jaren ’60 van vorige eeuw is geïdentificeerd. Alle ziekten, in de situatie dat deze leiden tot de dood, even erg, maar toen had niemand er moeite mee.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: