Schoolbeleid in Duitsland dreigt met ontneming van kinderen bij weigering Coronatest – Frontnieuws

schoolbeleid-in-duitsland-dreigt-met-ontneming-van-kinderen-bij-weigering-coronatest-–-frontnieuws

27-04-21 11:44:00,

Het bureau voor jeugdzorg inschakelen in geval van weigering van een test? In het district Main-Kinzig veroorzaakt een brief voor verontwaardiging, ouders en kinderen verzamelen zich voor het schoolbeleid overheidskantoor, bericht Corona-blog.net.

Brief aan de schoolhoofden van het district Main-Kinzig van het Hessische ministerie van Cultuur veroorzaakt opschudding en afschuw

Sinds het einde van de paasvakantie op 19 april is de Coronatest verplicht op de Hessische scholen. Leerlingen en leraren moeten twee keer per week bewijzen dat zij niet met het Coronavirus zijn besmet, aldus de nieuwe regeling van de staat.

De zin klinkt krijgshaftig. Het komt uit een brief van het Hessische ministerie van onderwijs aan alle schoolhoofden in de Main-Kinzig-Kreis. In de daaraan voorafgaande paragrafen wordt de juridische situatie toegelicht en wordt de procedure uiteengezet voor het geval een test wordt geweigerd of de toestemmingsverklaring van de ouders ontbreekt. De brief is ondertekend door het hoofd van een overheidsdienst voor onderwijs in Hanau.

“Indien de wettelijke voogden de hier op hen rustende verplichtingen niet nakomen of indien zij weigeren dit te doen, dienen zij ervan in kennis te worden gesteld dat in dat geval het Bureau voor Jeugdzorg in kennis moet worden gesteld met het oog op de ondertoezichtstelling van het kind of de jongere”.

Verplichte tests

Twee keer per week moeten de leerlingen van Hesse zich nu op school op Corona testen, als zij willen deelnemen aan lessen. De school zal voor de sneltestkits zorgen. Ouders moeten hiervoor een toestemmingsformulier ondertekenen.

Als alternatief is het bewijs van een zogeheten burgertest, die apotheken of commerciële centra aanbieden. Het testresultaat mag niet meer dan 72 uur oud zijn.

Inmiddels zijn bij de overheidsdienst voor onderwijs in Hanau verscheidene klachten binnengekomen, zowel van ouders als van de scholen. Het hoofd van het schoolbeleid betreurt de “bizarre bewoordingen”. Het kwam niet van haar, maar van het ministerie van cultuur, geeft woordvoerder Philipp Bender toe.

Het was een reactie van het ministerie op de vraag hoe scholen moeten reageren wanneer ouders weigeren ongeteste kinderen urenlang op te halen om “scholing af te dwingen”. Aangezien een telefoontje naar de politie volgens het ministerie de verkeerde weg was, werd aanbevolen het bureau voor jeugdzorg in te schakelen voor dit “geval van onbillijkheid”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: