Bijwerkingen van vaccinaties in Nederland – Ad Broere’s Blog

bijwerkingen-van-vaccinaties-in-nederland-–-ad-broere’s-blog

27-04-21 11:16:00,

Het European Medicines Agency (EMA) houdt een database bij van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. Dertig Europese landen rapporteren aan het EMA. Tot 24 april heeft dit instituut 353.764 gevallen van bijwerkingen als gevolg van Covid vaccinaties geregistreerd: Pfizer 151.306, Moderna 17.625 en AstraZeneca 184.833. De verhouding van het aantal toegediende injecties is Pfizer 2/3, Moderna 7 procent en AstraZeneca 1/4. Let wel, dus alleen van de aan het instituut gemelde gevallen van bijwerkingen. Het ene land is daarin wat zorgvuldiger dan het andere, lijkt het. Nederland lijkt daarin redelijk up-to-date te zijn.

Van de ontvangen meldingen tot 24 april zijn er 6.696 met een dodelijke afloop: Pfizer 3.534, Moderna 1.866 en AstraZeneca 1.296. De meldingen van bijwerkingen die tot levensbedreigende situaties, cq tot geen herstel mogelijk hebben geleid zijn in aantal 143.414: Pfizer 43.555, Moderna 5.987 en AstraZeneca 93.872.

De meeste bijwerkingen worden geregistreerd als aandoeningen van het zenuwgestel, verder wat het EMA omschrijft als general disorders en aan de spijsvertering. Elf van de zevenentwintig hoofdgroepen van aandoeningen zijn onderzocht, dit zijn de groepen waarin de meeste gevallen van bijwerkingen worden geconstateerd.

Er wordt op de site van het EMA melding gemaakt van de geografische spreiding van de gemelde bijwerkingen. Hieruit kan worden gelezen dat uit Nederland 15.000 bijwerkingen als gevolg van Pfizer vaccinaties zijn gemeld, 3.300 als gevolg van Moderna vaccinaties en 22.000 als gevolg van AstraZeneca vaccinaties. Totaal 40.300 meldingen. Van deze gemelde bijwerkingen hebben -in verhouding tot alle meldingen- 1.800 een dodelijke afloop gehad en van 16.600 was er geen herstel mogelijk cq was er een levensbedreigende situatie ontstaan. De overige 21.900 gevallen werden met succes behandeld, wel of niet met ziekenhuisopname. Ook al is het aantal geregistreerde gevallen van bijwerkingen niet hoog ten opzichte van het totale aantal vaccinaties, toch moet er als gevolg van de vaccinaties een aanzienlijke druk op de zorg zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: