Brief aan de tollenaars der staat – CommonSenseTV

brief-aan-de-tollenaars-der-staat-–-commonsensetv

28-04-21 09:11:00,

Beste weldenkende lezers,

Zoals elk gezin in Nederland werden ook wij verblijd met een blauwe enveloppe met daarin de aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Dat moest even bezinken en ik schreef de tollenaars der staat de onderstaande brief.

——————–

Nergenshuizen, 13 april 2021

Aan:    Belastingophalers der gemeente en waterschap

Postbus 666
1984 GO HELLEPOORT

Betreft:                      Jaarlijkse aanslag

Geachte heer/mevrouw,

Als gebruikelijk werd ons gezin weer verblijd met de aanslag voor Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, OZB, WOZ en Compensatie precario waterbedrijf. Of er maar effe € 1664,45 overgemaakt gaat worden. Dat is ruim 138 pietermannen per maand.

Mijn vraag aan jullie is simpel. Welke justificatie kunt u, buiten het formele argument dat het in de wet staat, eigenlijk aanvoeren dat er weer ruim zestienhonderd Euro overgemaakt moet worden?

Gijzelen

Het heeft Zijne Majesteit’s regering behaagd het hele land, de complete burgerij en de economie te gijzelen. Volgens het CBS was er alleen al in het derde kwartaal van 2020 een teruggang in de economie van ruim 8,5 procent. Dat zal in het vierde kwartaal 2020 niet minder geweest zijn en in het tweede kwartaal 2020 zal er ook al fors zijn ingeleverd. De schattingen lopen uiteen hoeveel procent economische schade er is. Er zijn volstrekt dwaze schattingen, uiteraard afkomstig van Zijne Majesteit’s regering, en schattingen die meer onafhankelijk zijn. Maar 15% is wel het minste. Ter herinnering, tijdens de crisis van 2008-2012 ging de economie 1,5 tot 2 procent achteruit. Wordt het plaatje al wat duidelijker?

Parasiteren

Maar dat inleveren wordt afgewenteld op slechts één groep; ondernemers. Zijne Majesteit’s regering parasiteert, ik weet het, een lelijk woord maar wel uitermate toepasselijk, op het zakelijk en privévermogen van ondernemers. Zeer veel branches moesten gewoon dicht, zijn nog dicht, of werd het maken van nog enige omzet zodanig bemoeilijkt dat er van enige daadwerkelijke omzet nauwelijks sprake was. Geen ondernemer mocht zijn personeel ontslaan met het argument dat het straks wel beter zou worden. Nou, niet dus. Mocht u denken dat de korst brood die Rutte de middenstand toewierp door hen toe te staan twee klanten tegelijk te ontvangen, en dan ook nog op afspraak, dan dwaalt u behoorlijk. Stel je Ikea even voor met twee klanten per verdieping.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: