EU keurt curieuze Klimaatwet Frans Timmermans goed

eu-keurt-curieuze-klimaatwet-frans-timmermans-goed

30-04-21 08:46:00,

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, Copyright Europese Unie.

Klimaatneutraal in 2050! De EU gaat het doen met de onzinnige en onhaalbare klimaatwet die net is goedgekeurd.

China en India, de top twee CO2-emittenten, zien niets in dit streven. Dus van de planeet redden kan geen sprake zijn.

Klimaatneutraal is een ‘groene’ leugen met nul kans op slagen en met catastrofale gevolgen voor onze economie en welvaart, stelt Ferdinand Meeus.

Een gastbijdrage van Ferdinand Meeus (België).

De EU, met klimaatpaus Frans Timmermans en klimaatsprookjesfee Ursula von der Leyen op kop, heeft net de meest onzinnige klimaatwet ooit goedgekeurd. De EU Klimaatwet impliceert dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. In de wet is een tussenstap en evaluatiepunt voorzien in 2030 met 55% CO2 uitstootreductie.

Bindende wetgeving

Klimaatneutraal als niet-bindende vrijblijvende doelstelling omvormen naar binding legislation is een goudmijn voor advocatenbureaus en klimaatactivisten, omdat het vrijwel zeker is dat de doelstellingen niet zullen worden gehaald. Gelukkig geldt de wet voor Europa als geheel, waarbij tussen de EU-staten onderling ‘gemarchandeerd’ kan worden. Het worden ongetwijfeld complexe rechtszaken. 

Bij het lezen van de EU-Klimaatwet heb ik geen ‘bindende’ sancties gevonden voor lidstaten die niet voldoen aan de doelstellingen. Het ergste is ook dat er geen technisch stappenplan in de klimaatwet staat om de lidstaten te helpen op weg naar die onhaalbare klimaatneutraaltoestand in 2050. Tja …

Pensioen

Zowel Frans als Ursula hebben duidelijk geen last van enige vakkennis ter zake. Is het toeval dat zowel Frans (1961) als Ursula (1958) tegen 2030 al lang met pensioen zullen zijn en dan vast en zeker zullen genieten van een ruim inkomen? De enorme problemen van hun Klimaatneutraalwet zijn dan voor hun opvolgers. En voor de EU-burgers wier belastinggeld zal worden verkwanseld.

De status van kernenergie met nul CO2-uitstoot is nog steeds niet bepaald. Ik voorspel nu al dat de gespecialiseerde advocatenbureaus zich aan het warmlopen zijn om processen aan te spannen tegen de EU en de landen voor het niet halen van de uitstoottargets.

Naïef streven

Weten Frans en Ursula dat de top 2 CO2-uitstoters China en India, hun uitstoot rustig verder gaan vergroten,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: