Kort geding tegen de Staat over de avondklok en alle andere maatregelen – Den Haag, 3 mei 2021 — Potkaars – praat met iedereen

kort-geding-tegen-de-staat-over-de-avondklok-en-alle-andere-maatregelen-–-den-haag,-3-mei-2021-—-potkaars-–-praat-met-iedereen

30-04-21 03:37:00,

Potkaars - praat met iedereen

Potkaars PODcasts, praat met iedereen

Naamloos.png

Op 3 mei 2021 voeren Jeroen Pols, Willem Engel en Viruswaarheid een nieuw kort geding tegen de Staat, over de avondklok en de andere maatregelen. Ze eisen het buiten effect stellen van de wet die de maatregelen mogelijk maakt.

Ze stellen dat het gebruik van de bevoegdheid in de wet strijdig is met de Internationale Gezondheidsregeling (IGR), de Wpg en het EVRM. En dat Nederland met deze wet internationaalrechtelijke verplichtingen schendt.

‘Ja maar de avondklok is toch al afgeschaft?’ Volgens driekwart van mijn twitter volgers komt de avondklok binnen een paar maanden ook weer terug.

Potkaars is bij het kort geding aanwezig en heeft toestemming om en een audio/video registratie te maken.

sergeant-1 Mike de Graaf, Ministerie van Defensie, CC0, via Wikimedia Commons

Fragmenten uit de dagvaarding (bewerkt):

Nederland staat sinds half maart 2020 in het teken van het overheidsbeleid ter bestrijding van het SARS-CoV-2-virus. De bevolking ondergaat ingrijpende maatregelen die regelmatig op- en afgeschaald worden. Het beleid vormt een niet eerder vertoonde schending van grondrechten met een enorme maatschappelijke, sociale en economische schade tot gevolg. Na de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 die de vrijheidsbeperkingen vastlegt volgde de minister-president op 23 januari 2021 met een nachtelijk uitgaansverbod voor de Nederlandse bevolking.

De huidige inperking van fundamentele vrijheden wordt uitsluitend geëvenaard door de situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Nederland leeft feitelijk in een situatie die vroeger ‘staat van beleg’ genoemd werd. Dit terwijl er geen sprake is van een noodsituatie in Nederland. Het instellen van de avondklok was en is onrechtmatig. Eisers geven eerst een overzicht van de relevante feiten en de epidemiologische situatie. Daarna wordt aangetoond dat het gebruik van deze bevoegdheid strijdig is met de Internationale Gezondheidsregeling (IGR), de Wpg en het EVRM. Elke basis en rechtvaardiging voor deze maatregel ontbreekt. Nederland schendt op ongekende wijze internationaalrechtelijke verplichtingen.

 De regering rechtvaardigt deze maatregelen met het vooruitzicht van een mogelijke overbelasting van de zorg als gevolg van het virus SARS-Cov-2. De maatregelen veroorzaken een enorme schade op economisch, maatschappelijk en sociaal gebied. Naar verwachting zal een substantieel deel van de Nederlandse middenstand, horeca en bedrijven deze maatregelen niet overleven. Honderdduizenden mensen verliezen hun baan en het levensgeluk van miljoenen mensen staat zwaar onder druk.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: