Geluk zit in een klein hoekje..!!

geluk-zit-in-een-klein-hoekje.!!

02-05-21 02:18:00, In Lak’Ech zoals Maya’s het uitdrukken: ‘Jij bent een ándere Ik’..! X
X Geluk zit in een klein hoekje

 2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

En ongeluk zit ook in dat kleine hoekje.. Over het algemeen wordt spreekwoordelijk gezegd dat (een) ongeluk in een klein hoekje zit. Maar hoe zit dit dan met haar ‘tegenhanger’ geluk? Zou dit misschien eveneens in een klein hoekje kunnen zitten? Ik ga daar later dieper op in. In mijn op deze site gepubliceerde artikel ‘Een gelukkig leven?’ (HIER) heb ik het één en ander over geluk geschreven. Citaat uit dit artikel:

”Wat is geluk dan echt?
Velen hebben het gewaagd een definitie te geven van geluk. In mijn beleving is het niet mogelijk geluk te definiëren. Geluk is mijns inziens een bewustzijnstoestand, die alleen te omschrijven is en dat ook nog heel moeilijk. Het ligt buiten de op dualisme gebaseerde begripsvorming. Zodra men een innerlijk fenomeen tracht te definiëren legt men het vast in een dood makend dualistisch begrippenkader. Waardoor de wezenlijke essentie van het gedefinieerde fenomeen verloren gaat. Het verliest dan de levende dynamiek. Definiëren is een denkactiviteit die in het hoofd plaatsvindt en dan hoofdzakelijk in de mannelijk linker hersenhelft.

 Terwijl geluk juist en eigenlijk alleen maar ervaren kan worden door een afwezigheid van het veelal door het ego bepaalde denken. Het gaat om de integratie van het hoofd en het hart. Dus is geluk een uiting van de geïntegreerde mannelijke linkerhersenhelft, de vrouwelijke rechterhersenhelft én het hart. Geluk is dus in wezen alleen maar te omschrijven en vooral op een diep geïntegreerd niveau te ervaren.”

Het bewust ervaren van ongelukkig zijn als eerste stap..
Ongelukkig zijn kennen we allemaal. Wanneer zowel de innerlijke als uiterlijke omstandigheden niet zijn zoals we dat graag zouden willen, ontstaat zomaar de emotionele toestand van ongelukkig zijn. Maar de basislijn hiervan is dat we niet tevreden zijn met wat er wel aanwezig is. De moderne kunstmatig geschapen consumptiemaatschappij heeft in alle opzichten bijgedragen aan dit veel voorkomende gevoel van onvrede ten aanzien van de levensomstandigheden waarin men verkeert.

De geïndoctrineerde op de materie gerichte levensinstelling heeft daar voor een heel belangrijk deel aan bijgedragen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: