Nog een groep Franse militairen publiceert open brief met kritiek op de schijndemocratie – politici zijn marionetten van globalistische elites – Frontnieuws

nog-een-groep-franse-militairen-publiceert-open-brief-met-kritiek-op-de-schijndemocratie-–-politici-zijn-marionetten-van-globalistische-elites-–-frontnieuws

03-05-21 03:36:00, © Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States (CC BY 2.0) Onlangs heeft een groep Franse generaals een open brief gepubliceerd waarin zij waarschuwen voor een burgeroorlog. Nu heeft een andere groep hoge officieren een open brief gepubliceerd waarin zij aanvalt wat zij als de echte macht beschouwt.

Frontnieuws heeft eerder geschreven over een door Franse generaals ondertekende brief, waarin wordt gewaarschuwd voor ernstige conflicten als gevolg van de massale immigratie uit de Derde Wereld. De militairen klaagden ook over bruut politieoptreden tegen de Gele Hesjes, een protestbeweging die actief was tot de inwerkingtreding van het lockdowbeleid.

Nu heeft een nieuwe groep hoge militairen een protestbrief geschreven, radicaler dan de vorige.

In de brief wordt kritiek geuit op de politieke klasse, die volgens hen de marionetten zijn van de werkelijke macht. De echte macht omschreven als machtige globalistische elites die in grote delen van de wereld de macht in handen hebben.

Van degenen die de brief hebben ondertekend, lijkt vice-admiraal Claude Gaucherand de meest prominente te zijn. De brief is in het Nederlands vertaald en kan hieronder worden gelezen:

Reactie op de oproep van duizend soldaten

In de overtuiging dat er gevaar dreigt in Frankrijk, hebben twintig generale officieren van de tweede sectie en meer dan duizend gepensioneerde of reservemilitairen een oproep gedaan aan de regeringsautoriteiten.

Dit is de mening die op persoonlijke titel wordt verkondigd door een groep burgers die gemeen hebben dat zij in een actieve periode van hun leven als officier hebben gediend in een van de drie legers. Als zodanig delen zij een zorg voor het heden en de toekomst van Frankrijk, die zij in de nabije toekomst aan hun nakomelingen zullen nalaten.

Daarmee pretendeert geen van hen de mening van het actieve militaire personeel te vertegenwoordigen, noch suggereert het enige vorm van betrokkenheid van hun kant, aangezien zij zich inzetten om hun natie als geheel actief te dienen, vaak met gevaar voor eigen leven.

“Het uur is ernstig, Frankrijk is in gevaar, verscheidene dodelijke gevaren bedreigen het”.

(…)

“Ook degenen die ons land leiden, moeten absoluut de nodige moed opbrengen om deze gevaren uit te roeien.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: