Regionale Energie Sabotage (RES) door Bouwe – Interessante Tijden

regionale-energie-sabotage-(res)-door-bouwe-–-interessante-tijden

03-05-21 03:31:00,

‘groene’ energie 🙂

De Regionale Energie Strategie (RES) die in Friesland wordt uitgerold onder politieke verantwoordelijkheid van ondermeer Sietske Poepjes (‘what’s so funny about the name Biggus Dickus’) zal niet alleen honderden miljoenen euro’s publiek kapitaal vernietigen, landbouwgrond verspillen, en de natuur vernietigen, maar ook de kans op blackouts meer dan verdubbelen.

De betrouwbaarheid van ‘schone’ energie in 1 beeld: kans op blackouts kan meer dan verdubbelen

2cent subsidie per KWh ‘weggooien’
Dat blijkt wanneer je een kritische analyse doet van de voorgenomen energiedoelen. RES lijkt enkel een effectieve ‘strategie’, wanneer het doel zou zijn om zo effectief mogelijk kapitaal en landschap te vernietigen, zonder enig publiek voordeel, ten gunste van een kleine elite van subsidie-zakkenvullers verenigd in de VNO-NCW-noord van oa Trudie Wildeboer.

Op landelijk niveau is de ambtenaar Sandor Gaastra voor deze energiesabotage verantwoordelijk en Meindert Smallenbroek (nu Unie van Waterschappen), en de Sociaal Economische Raad (Ed Nijpels en andere ‘kroonleden’).

Je kunt gerust van energiesabotage spreken in plaats van ‘energietransitie’, of ‘transitie’ moet staan voor ‘revolutie’ in communistische zin. Al het oude kapot maken.

Windpark Fryslan in aanbouw

Zie vandaag het voorbeeld van ‘stroom weggooien die je stroomnet niet aankan’…

We gaan de rest van de week die RES doorlichten, en beginnen bij een opmerkelijke observatie. Namelijk dat zij zelf ook inzien, dat ze al die met subsidie opgewekte zonnepaneel-stroom helemaal niet op het net kunnen verwerken. We lezen dat ze verwachten maar 70 procent bij piek-levering aan kunnen.

Oftewel, ze gaan 30 procent van alle opgewekte kWh gewoon ‘weggooien’.

Boskap voor biomassa

Het belangrijkste kenmerk van zonnestroom in ons regenachtige zeelandje Friesland, is dat zij ’s nachts volledig wegvalt. En dat de piekvraag komt in de zomer, wanneer de maatschappij de stroom het minste nodig heeft.

Je moet dus- zo schrijven ze zelf in de RES- tenminste 30 procent van die geleverede piekvermogen afschakelen, weggooien omdat het net anders het aanbod niet aankan. Vaste lezers weten al dat Tennet (en regional Alliander) de net-frequentie op 50hertz moet houden, omdat je daar boven of beneden een blackout krijgt.

Wanneer je nu zonnefarms met SDE+-subsidie van ongeveer 7 cent per geleverde kWh bouwt, dan neemt de RES dus aan dat je 30 procent van die kWh’s moet weggooien.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: