De Romeinse legionair – Climategate Klimaat

de-romeinse-legionair-–-climategate-klimaat

04-05-21 07:34:00,

Foto Shutterstock.

Een gastbijdrage van Karel Willemsen.

Energie is een populair onderwerp om over te discussiëren. Doorgaans niet gehinderd door een behoorlijke afgrenzing van het onderwerp worden er allerlei aanpalende begrippen bijgesleept. Of, en dat is minstens zo bizar, wordt als door een loep, naar een detail gekeken.

Daardoor wordt de discussie in ieder geval onzuiver.

Ik zal niet zeggen dat ik wetenschap bedrijf, maar iets wetenschappelijker mag er toch wel mee omgegaan worden.

Om te beginnen worden twee begrippen door elkaar gehaald. Energiebron en energiedrager. Het aardgas dat wij in huis krijgen is een energiebron. Een energiebron kan verder zijn steenkool, aardolie, aardgas, en ook vallend water.

De elektriciteit die wij in huis krijgen is een energiedrager. Elektriciteit wordt opgewekt door het verwerken van een energiebron. De energieleverantie door menselijke of dierlijke spierkracht laten we even buiten beschouwing.

In pers of politiek mag graag over energie gepubliceerd worden zonder te vertellen waar het nu over gaat. Als uit het verhaal niet op te maken valt of het over de motorbrandstof van onze auto’s of over het product van de centrales gaat, dan is één ding wèl duidelijk. De bedoeling is: Verwarring stichten. Als de lezer niet meer weet waar het nu eigenlijk om gaat kun je die manipuleren !

De enig belangrijke vraag is, wat zijn onze energiebronnen en zijn er voldoende. Voor wie? Hou dat begrip maar simpel. Voor de mensheid!

Voor hoelang? Ook daarop kan het antwoord simpel zijn. De uitleg van het antwoord vraagt iets meer ruimte. Eeuwig is wat erg grof.

Volgens de meest gehanteerde jaartelling zijn we zo’n 2000 jaar bezig. Ga daar voorlopig even van uit. En denk dan even niet te bekrompen over de toekomst.

Wat moet die legionair daar nu mee?

Rustig, eerst nog wat informatie. Laten we ons beperken tot de volgende energiebronnen : aardolie, steenkool, turf, kernenergie, hout en aardgas. Die volstaan om mijn verhaal rond te krijgen.

Op dit punt gekomen zou er eigenlijk een grafiek moeten zijn die weergeeft welke energiebron in welke tijd een groter of kleiner aandeel had in het bevredigen van de behoefte.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: