Doctors for covid ethics – CommonSenseTV

doctors-for-covid-ethics-–-commonsensetv

04-05-21 09:31:00, Doctors for Covid Ethics heeft drie open briefen geschreven aan de European Medicines Agency (EMA) over COVID-19 vaccin gevaren. In deze brieven hebben zij om bewijs gevraagd dat het risico van bloedklontering, inwendige bloedingen en daling van bloedplaatjes uitgesloten zijn in de proeven voorafgaand op het gebruik en de toediening bij mensen.

De brieven zijn gericht aan Emer Cook, directeur van het EMA. Omdat op de eerste brieven geen passend en sluitend antowoord op de vragen, hebben ze op 1 april opnieuw een open brief gestuurd, die ook is bezorgd bij advocaat Reiner Fuellmich, Charles Michel (President of the Council of Europe) en Ursula von der Leyen (President of the European Commission).

Het is een lange brief waarin om opheldring wordt gevraagd door een groep doktoren en wetenschappers over de (on)veiligheid van covid vaccins. Voor wie geen tijd heeft om de hele brief te lezen (wel aan te raden), dit is de conclusie:

Voor alle duidelijkheid: als uw regelgevende instantie niet onmiddellijk haar “noodaanbeveling” van potentieel gevaarlijke, onvoldoende geteste, op genen gebaseerde “vaccins” opschort, terwijl de zaken waarop wij u hebben gewezen naar behoren worden onderzocht, stellen wij hierbij het Europees Geneesmiddelenbureau ervan op de hoogte medeplichtig te zijn aan medische experimenten, in strijd met de Code van Neurenberg, wat derhalve het plegen van misdaden tegen de menselijkheid inhoudt.

Bovendien is het uw onaantastbare plicht als regelgevende instantie om ervoor te zorgen dat alle artsen over de hele wereld ervan op de hoogte worden gebracht dat zij deelnemen aan medische experimenten via “vaccinatie”-programma’s, of zij dit nu bewust of onbewust doen, met alle wettelijke en ethische verplichtingen die een dergelijke betrokkenheid met zich meebrengt.

Er is een Nederlandse vertaling:

Dames en Heren,

VOOR DE DRINGENDE PERSOONLIJKE AANDACHT VAN: EMER COOKE, UITVOEREND DIRECTEUR VAN HET EUROPEES GENEESMIDDELENAGENTSCHAP

Wij bevestigen de ontvangst van uw antwoord van 23 maart op onze brief van 28 februari, waarin we de verzekering zoeken dat de voorzienbare risico’s van op genen gebaseerde COVID-19 “vaccins” waren uitgesloten in dierproeven voorafgaand aan het gebruik bij mensen. Onze bezorgdheid komt voort uit meerdere bewijslijnen, waaronder het feit dat het “spike-eiwit” van SARS-CoV-2 geen passief “docking eiwit” is, maar dat de productie ervan waarschijnlijk via meerdere mechanismen de bloedstolling in gang zet.

Helaas is uw antwoord van 23 maart niet overtuigend en onaanvaardbaar.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: