Poetin en het Jungleboek | Wakkermens

poetin-en-het-jungleboek-|-wakkermens

04-05-21 01:58:00,

Op 21 april heeft Poetin zijn jaarlijkse toespraak aan de federatieraad en de Duma gehouden.(1)De Engelse vertaling van de redevoering is te vinden op de website van de Russische president. In het Duits is er ook veel informatie over te vinden, b.v. bij Anti-Spiegel Hij ging daarin heel uitvoerig op de binnenlandse situatie in (de toespraak duurde ca. anderhalf uur), slechts de laatste 10 minuten waren aan de buitenlandse politiek geweid.

In de westerse media wordt deze redevoering als het zoveelste bewijs voor de “Russische agressie” gezien. Ik zie daarin meer een waarschuwing aan het Westen om hun hand niet te overspelen. Poetin is duidelijk geschokt over de beraamde aanslag op de Wit-Russische president, Loekasjenko.

[begin van de vertaling]

De zin en het doel van het Russische beleid in de internationale arena – ik zal daar tot slot enkele woorden aan wijden – is het waarborgen van vrede en veiligheid voor het welzijn van onze burgers en voor de stabiele ontwikkeling van ons land. Rusland heeft uiteraard zijn eigen belangen, die wij verdedigen en zullen blijven verdedigen binnen het kader van het internationale recht, zoals alle andere staten dat doen. En als iemand dit vanzelfsprekende feit niet wil zien en weigert de  dialoog aan te gaan, of in het gesprek een egoïstische en arrogante toon aanslaat, dan zal Rusland altijd een manier vinden om zijn positie te verdedigen.

Tegelijkertijd lijkt iedereen in de wereld helaas gewend te zijn aan de praktijk van politiek gemotiveerde, illegale economische sancties en aan de brutale pogingen van bepaalde actoren om anderen met geweld hun wil op te leggen. Maar vandaag de dag ontaardt deze praktijk in iets dat nog veel gevaarlijker is – ik doel op de recente onthullingen over rechtstreekse pogingen om in Wit-Rusland een staatsgreep te plegen en de president van dat land te vermoorden. Daarbij is het tekenend dat zelfs dergelijke schandelijke acties niet worden veroordeeld door het zogenaamde collectieve Westen. Niemand schijnt het op te merken. Iedereen doet alsof er niets aan de hand is.

[…]

Wat zou er gebeurd zijn als er werkelijk een staatsgreep had plaatsgevonden in Wit-Rusland? Daar ging het tenslotte allemaal om. Hoeveel mensen zouden er gewond zijn geraakt? Wat zou er van Wit-Rusland geworden zijn?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: