Regering Florida schort covidmaatregelen op en verbiedt vaccinatiepaspoorten – CommonSenseTV

regering-florida-schort-covidmaatregelen-op-en-verbiedt-vaccinatiepaspoorten-–-commonsensetv

04-05-21 07:27:00, Verbod vaccinatiepaspoorten

De regering van Ron DeSantis zegt dat hij een gedurfde stap zet in de richting van het beschermen van persoonlijke vrijheid door bedrijven in Florida te beletten zogenaamde “vaccinatiepaspoorten” te eisen. Zoals zijn betoog luidt, wil hij geen andere polarisatie in dit land. Deze keer tussen een gevaccineerde klas die naar pretparken gaat – en een niet-gevaccineerde klas die dat niet kan.

De gouverneur van Florida , Ron DeSantis, ondertekende een wetsvoorstel dat COVID-19-vaccinpaspoorten verbiedt en kondigde ook een uitvoerend bevel aan dat alle lokale pandemische noodmandaten met ingang van 1 juli opschort.

DeSantis ondertekende de Senate Bill 2006, die vorige maand werd aangenomen door de wetgevers van de staat Florida en DeSantis hem de mogelijkheid verleende om alle lokale noodbevelen op te heffen.

Ron DeSantis

Het wetsvoorstel omvat ook een verbod op vaccinpaspoorten die boetes opleggen van $ 5.000 per overtreding.

‘Ik ga het tekenen. Het gaat 1 juli in. Ik zal ook een uitvoerend bevel ondertekenen op grond van dat wetsvoorstel dat alle resterende lokale COVID-bevelen voor noodsituaties ongeldig maakt.”, aldus DeSantis.

“Maar om de kloof tussen toen en nu te overbruggen ga ik, onder mijn uitvoerende macht, de lokale noodbevelen opschorten met betrekking tot COVID.”

De Santis omschrijft dit als “het beste en enige te doen wanneer je je op bewijzen en logica baseert.”

We handelen uit logica en volgens de wetenschap

Hij over de lockdown- en mondkapjesvoorstanders: “Ze zeggen dat je niet gelooft in de wetenschap en in de vaccins.”

Toevoegend: “We hebben de vaccins omarmd. We hebben de wetenschap omarmt .”

Voor ons is nog onduidelijk wat dan zijn standpunt is t.o.v. de, aantoonbare, gevaarlijke vaccins.

DeSantis is duidelijk een uitgesproken tegenstander van zogenaamde vaccinpaspoorten en zei dat ze twee klassen van gevaccineerde en niet-gevaccineerde individuen zouden creëren.

Dat is heel goed gezien maar een echte mening over de vaccins (en de schade die deze vaccins met zich meebrengen) horen we (nog) niet van DeSantis. Ook niet van Donald Trump. Dit zijn vragen die hopelijk snel beantwoord gaan worden.

“Je hebt het recht om deel te nemen aan de samenleving, naar een restaurant, film, een balspel, al deze dingen te gaan zonder dat je dit soort informatie hoeft te onthullen”,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: