Veel gemeenten willen helemaal geen 5G! Stop met de uitrol!

veel-gemeenten-willen-helemaal-geen-5g!-stop-met-de-uitrol!

05-05-21 08:13:00,

                                                  De lantaarnpaal wordt gebruikt voor de draadloze communicatie

“De Gezondheidsraad (GR) presenteerde op 2 september 2020 een onderzoek waarin wordt gesteld dat ernstige gezondheidseffecten als gevolg van 5G niet kunnen worden uitgesloten. De GR beval de regering aan om;
-méér onderzoek te doen;
-de frequentieband van 26 GHz niet in gebruik te nemen;
-en dat niet kan worden uitgesloten dat er gezondheidsschade optreedt zelfs als de straling binnen de gemaakte normen blijft.

Regering doet niets
Maar onze regering( de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer) concludeerde dat de uitrol van 5G gewoon kon doorgaan zonder de aanbevelingen van de GR te hebben uitgevoerd! De Tweede Kamer, die het rapport van de GR, had aangevraagd doet… niets! Hoewel het onderwerp al vier keer op de agenda heeft gestaan, heeft de Kamer het rapport nog steeds niet besproken, vertellen Rob van der Boom en Rob Verboog tegen interviewer Jan van Gils. http://stralingsleed.nl/blog/zorgen-over-de-invloed-van-5g-op-de-gezondheid-bij-cafe-weltschmerz/

VNG doet niets
https://www.youtube.com/watch?v=6cloMA2Yz6c
Een ander opmerkelijk gegeven uit het interview: van de 352 gemeenten in Nederland er 250 zijn die ernstige bezwaren hebben tegen de uitrol van 5G. Dat leidt tot grote discussies binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maar daar wordt niets mee gedaan. “Veel gemeenten willen geen 5G, maar zij staan in de kou.” (De vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigerde mee te werken aan het programma van café Weltschmerz, zoals alle instanties die met 5G te maken hebben tot dusver weigeren de discussie aan te gaan.)

Gemeenten moeten meewerken
Volgens de nieuwe Telecomwet moeten overheden zelfs kleine antennes op openbare gebouwen en straatmeubilair toestaan en mogen ze daar alleen bezwaar tegen maken als ze een goede reden hebben. https://tweakers.net/nieuws/163660/kabinet-gemeenten-moeten-ondanks-zorgen-plaatsing-5g-antennes-accepteren.html

Hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van hun burgers; https://publicaties.zonmw.nl/inzichten-voor-gemeenten/ worden ze in de nieuwe Telecomwet buitenspel gezet, vertellen Van der Boom en Verboog. Gemeenten moeten toestaan dat telecombedrijven antennes (slimm cells) neerzetten op gebouwen, straatmeubilair en in lantaarnpalen bevestigen. Aan de burger zelf niets gevraagd en Europese regelgeving zorgt ervoor dat gemeenten moeten meewerken aan plaatsing van small cells op publieke infrastructuur uit https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/informatie-voor-gemeenten#:~:text=Europese%20regelgeving%20zorgt%20ervoor%20dat,small%20cells%20op%20publieke%20infrastructuur.&text=Met%20lokaal%20antennebeleid%20kan%20de,de%20kaders%20van%20de%20wet). Niet erg democratisch.

Testlocatie en bezwaar
Op verschillende plaatsen in Nederland testen de Telecomproviders de techniek voor 5G.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: