Wit-Rusland en de buurlanden | Wakkermens

wit-rusland-en-de-buurlanden-|-wakkermens

05-05-21 08:15:00, blankSchending van het Wit-Russische luchtruim Wit-Rusland onder vuur

Op 12 april 2021 omtrent 20.45 werd het luchtruim van Wit-Rusland vanuit Polen geschonden door een niet-geïdentificeerd vliegtuig, dat later terugkeerde naar Pools grondgebied.(1)Vergelijk hiertoe ook ons artikel: Luchtruimschending verslechtert relatie tussen Polen en Wit-Rusland

Gezien het feit dat er langs de grenzen van Wit-Rusland ook heel veel NAVO toestellen onderweg zijn, is dat meer dan bedenkelijk. Polen is eigenlijk verplicht te melden wat voor vliegbewegingen in de buurt van de Wit-Russische grens plaatsvinden.

De Ministeries van Defensie van Wit-Rusland en Polen hadden namelijk op 19 juni 2019 een overeenkomst ondertekend over het uitwisselen van informatie over de situatie in het luchtruim bij de grens.

Deze overeenkomst zou  moeten bijdragen tot een betere bescherming van de staatsgrenzen van Wit-Rusland en Polen in het gemeenschappelijke luchtruim. Het document zou tevens het vertrouwen tussen de twee staten moeten versterken en de regionale veiligheid moeten vergroten. Tijdens het bezoek van de Wit-Russische delegatie werd ook onderhandeld met de leiding van het operationeel commando van het Poolse leger. De beide partijen bespraken de vooruitzichten voor samenwerking van de luchtmacht en de luchtafweer-troepen.

Van deze goede bedoelingen is niet veel meer over. Het leek even alsof Wit-Rusland toenadering tot het Westen zocht.

Op 29 april 2021 vond er wederom een schending van het Wit-Russische luchtruim plaats.

blankKaart van het ministerie van defensie. Hieruit valt niet op te maken hoever de helikopter het Wit-Russische luchtruim is binnen gedrongen.

Communiqué van het Wit-Russische ministerie van defensie:

“
Op 29 april 2021, om 2.02 uur, hebben radarverkenningsvliegtuigen van de luchtmacht en de luchtafweer-troepen samen met grenstroepen van Belarus in de buurt van het dorp Kozlovitsji opnieuw een schending van de staatsgrens van Belarus in het luchtruim door de Poolse Republiek geconstateerd.
De binnendringende helikopter Mi-24 verliet het grondgebied van ons land om 2:03 uur in de buurt van het dorp Tereboen. De helikopter werd in de gaten gehouden door luchtafweergeschut.

In verband met dit incident werd op 30 april de defensieattaché van de Poolse ambassade op het Belarussische ministerie van Defensie geroepen, waar de bezorgdheid werd uitgesproken over de steeds frequentere schendingen van de Belarussische staatsgrens en tevens uiting werd gegeven aan de noodzaak de zaak te onderzoeken en de Belarussische zijde over de resultaten daarvan te informeren.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: