Digitaal geld van de centrale bank: Het einde van alle persoonlijke vrijheden | www.konjunktion.info

digitales-zentralbankgeld:-das-ende-jedweder-personlicher-freiheiten-|-wwwkonjunktion.info

07-05-21 01:58:00,

7. Mai 2021 · 243 Aufrufe

Digitaal geld van de centrale bank: Het einde van alle persoonlijke vrijheden
Met de wereldwijde opmars van Centrale Bank Digitale Valuta’s (CBDC’s), zullen we de permanente afschaffing van al onze vrijheden meemaken. De weinige vrijheid die we nog hebben wordt systematisch vernietigd door hen die de ultieme macht en controle willen over de rest van de mensen.
Dominic Frisby van Money, Markets & Other Matters zei dat CBDC’s “de laatste stap zijn in de Brave New World, de grote Orwelliaanse reboot-dystopie”. En iedereen die zich ook maar een minuutje erin verdiept heeft, weet dat dit het einde zal betekenen van het valse gevoel van vermeende vrijheid dat wij op dit moment pretenderen te hebben. We zijn niet vrij, dat is duidelijk. Maar zelfs dat gevoel zal verdwijnen als we de centrale banken collectief de uiteindelijke controle laten uitoefenen via de CDBC’s.
Digitaal geld, zoals CBDC’s, betekent dat gebruikers nog minder controle over hun geld hebben dan met traditioneel giraal geld. Frisby zegt dat bijna elke regel of bepaling kan worden “geprogrammeerd” in CBDC’s. Als voorbeeld noemt hij China, dat een vervaldatum voor zijn digitale geld overweegt. Dit betekent dat wie het “programmeerbare geld” heeft, het tegen een bepaalde datum moet uitgeven of het verdwijnt van zijn rekening.
Peking zou de rekeningen ook “offline” kunnen halen of het geld kunnen “verwijderen” wanneer Peking dat om welke reden dan ook nodig acht. Wij naderen met sprongen de afgrond van de permanente slavernij, tenzij wij erin slagen ons te verenigen en de “heersers” weten dat wij hen niet nodig hebben en zij niet langer macht over ons hebben.
Frisby zei dat de uitgevers van CBDC’s (d.w.z. de heersende klasse) de snelheid van het geld in omloop konden manipuleren door de vervaldatum te veranderen. Hij zei dat het geld zou kunnen worden “gemanipuleerd” om alleen in bepaalde gebieden of rechtsgebieden te werken. Hij ging verder met te waarschuwen:
Elke transactie zal zichtbaar zijn voor de alwetende regering.
Overheden zullen te allen tijde weten waar u zich bevindt en wat uw gewoonten zijn, gewoon door uw geldgebruik via het CBDC-betalingssysteem te volgen. Dit kan reeds tot op zekere hoogte worden gedaan door het volgen van kredietkaarttransacties, maar het CBDC-systeem zal het overheidstoezicht nog algemener maken.
CBDC’s geven de overheid ook rechtstreeks toegang tot iemands portemonnee om belastingen en andere boetes te innen. – ZeroHedge
Het is duidelijk dat hier een systeem van permanente slavernij wordt gecreëerd waaraan niet te ontsnappen valt. Als u denkt dat wat wij momenteel met onze regeringen meemaken slavernij is, dan wordt de echte dystopische controle en zelfs het verlies van het idee dat wij vrij zouden kunnen zijn, door de invoering van CBDC’s op een voorheen ondenkbaar niveau getild.
Frisby zegt ook dat CBDC’s uitgevers in staat stellen het geld te gebruiken als een soort wapen tegen bepaalde gebruikers die door regeringen worden omschreven als vijanden van de staat. Digitaal geld is de sleutel voor regeringen en de poppenspelers achter hen om het gedrag van hun burgers te controleren en te vormen.
“Niemand is meer een slaaf dan hij die zichzelf vrij waant zonder het te zijn. – Johann Wolfgang von Goethe”

Onderstaand volgt het originele artikel:

Bitcoin - Bildquelle: Pixabay / BenjaminNelan; Pixabay License

Bitcoin – Bildquelle: Pixabay / BenjaminNelan; Pixabay License

Mit dem weltweiten Vormarsch der von Zentralbanken ausgegebenen digitalen Währungen (Central Bank Digital Currencies, CBDC) werden wir die dauerhafte Beseitigung unser aller Freiheiten erleben. Das bisschen Freiheit, das wir noch haben, wird systematisch von denen zerstört, die die ultimative Macht und Kontrolle über den Rest der Menschen erlangen wollen.

Dominic Frisby von Money, Markets & Other Matters sagte, dass CBDCs “der letzte Schritt in die Schöne Neue Welt, die große Orwellsche Neustart-Dystopie” sind. Und jeder, der sich auch nur eine Minute damit befasst hat, weiß, dass dies das Ende des falschen Gefühls einer angeblichen Freiheit sein wird, von der wir im Moment vorgeben sie zu haben. Wir sind nicht frei, das ist offensichtlich. Aber selbst jedes Gefühl, dass man es sein könnte, wird weg sein, wenn wir kollektiv den Zentralbanken die ultimative Kontrolle mittels der CDBCs erlauben.

Digitales Geld, wie z.B. CBDCs, bedeutet, dass der Benutzer noch weniger Kontrolle über sein Geld hat, als er es mit dem klassischen Girogeld hatte. Frisby sagt, dass fast jede Art von Regel bzw. Vorgaben in die CBDCs “(hinein) programmiert” werden könnte. Als Beispiel nennt er China, das über ein Verfallsdatum für sein digitales Geld nachdenkt. Das bedeutet, dass diejenigen, die das “programmierbare Geld” besitzen, das Geld bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeben müssen oder es verschwindet von ihrem Konto.

Peking könnte auch die Konten “offline nehmen” oder das Geld “löschen”, wann immer Peking es aus irgendeinem Grund für richtig erachtet. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Abgrund der permanenten Sklaverei, es sei denn, wir schaffen es zusammenstehen und die “Herrscher” wissen, dass wir sie nicht brauchen und sie keine Macht mehr über uns haben.

Frisby sagt, dass die Emittenten der CBDCs (also die herrschende Klasse) die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes manipulieren könnten, indem sie das Verfallsdatum ändern. Er sagte, das Geld könne so “ausgestaltet” werden, dass es nur in bestimmten Gebieten oder Gerichtsbarkeiten funktioniert. Er warnte weiter:

Jede jemals getätigte Transaktion wird für die allwissende Regierung sichtbar sein.

Die Regierungen werden jederzeit Ihren Aufenthaltsort und Ihre Gewohnheiten kennen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: