Elektromagnetische velden (EMV), van draadloos gebruik, veroorzaken oxidatieve celstress.

elektromagnetische-velden-(emv),-van-draadloos-gebruik,-veroorzaken-oxidatieve-celstress.

07-05-21 08:45:00,

Ons lichaam heeft energie nodig om te functioneren, energie uit voedingsstoffen. Alles wat we eten wordt in het maagdarmkanaal kleiner gemaakt en via het bloed naar de lichaamscellen vervoerd. In de cel worden de voedingsstoffen verder afgebroken en verwerkt, de stofwisseling.

Functies van de stofwisseling:
-de omzetting van voedingsstoffen in bouwstoffen en energie;
-het gebruik van bouwstoffen en energie als bron voor alle biologische processen;
-het verwerken van afvalstoffen;
-de aanmaak en het gebruik van reserves.

 Disbalans
Treed er bij het stofwisselingsproces een storing op dan spreken we van oxidatieve stress. Bij oxidatieve stress komen er teveel vrije reactieve zuurstofsoorten (ROS) in de cellen. De productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS), kunnen leiden tot cellulaire of systemische oxidatieve stress, en worden beïnvloed door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) in dieren en cellen. Na 2000 is de oorzaak van de enorm toegenomen blootstelling aan elektromagnetische velden in Nederland, de draadloze technologie van o.a. alle zendmasten, mobieltjes, iPads, en alle wireless gadgets.

Wat is oxidatieve stress
Oxidatieve stress is een staat van de stofwisseling waarbij er teveel vrije radicalen* zijn ten opzichte van antioxidanten. Een gezond lichaam kan deze vrije radicalen opvangen en onschadelijk maken met antioxidanten. Alleen komt het te vaak voor dat er meer vrije radicalen dan antioxidanten geproduceerd of genuttigd worden.

*Vrije radicalen zijn zeer kleine, reactieve moleculen in ons lichaam. Een vrije radicaal bevat een elektron dat geen deel uitmaakt van een paar (m.a.w. een ongepaard elektron). Het molecule is dus niet stabiel en als gevolg hierdoor zeer reactief en zal elektronen gaan ‘stelen’ van andere moleculen, waardoor een kettingreactie ontstaat.

Nieuw onderzoek
Dat de elektromagnetische velden van draadloos gebruik de cellen beschadigen door oxidatieve celstress, is bewezen door wat waarschijnlijk het meest uitgebreide onderzoek is tot nu toe. Het onderzoek werd gefinancierd door de Zwitserse regering en werd opgesteld aan de Universiteit van Bern. https://www.stop5gnl.nl/blog/2021/04/29/wetenschap-bewijst-celschade-door-elektromagnetische-velden/

Groei van vrije radicalen
Door o.a. elektromagnetische velden van alle draadloos, maakt een lichaam heel veel vrije radicalen aan en kan er een explosieve groei van vrije radicalen ontstaan. Hierdoor gaan de radicalen zich anders gedragen en gaan zij ‘vreemd’ gedrag vertonen. Er is geen sprake meer van een gecontroleerde werking,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: