Kunnen experimentele mRNA-vaccins fungeren als biowapens en Coronavirus spike-eiwitten overdragen op de ongevaccineerden? – Frontnieuws

kunnen-experimentele-mrna-vaccins-fungeren-als-biowapens-en-coronavirus-spike-eiwitten-overdragen-op-de-ongevaccineerden?-–-frontnieuws

07-05-21 01:55:00, Wikimedia Commons (CC0) Nadat Pfizer dierproeven voor hun nieuwe mRNA-Coronavirusvaccin had overgeslagen, begonnen zij verschillende doses lichaamsvreemd mRNA te gebruiken om op menselijke proefobjecten te experimenteren. Dit lichaamsvreemde mRNA van het vaccin stopt het aangeboren transcriptieproces in menselijke cellen en geeft nieuwe instructies voor eiwitsynthese, waardoor de aangeboren genetische expressie van het lichaamseigen DNA in feite wordt overschreven.

Het lichaamsvreemde mRNA van het vaccin stopt de natuurlijke eiwitsynthese in menselijke cellen, waardoor cellen worden geblokkeerd de aminozuursequenties te produceren die zij normaliter bouwen voor de eiwitten die in het lichaam nodig zijn. Het lichaamsvreemde mRNA van het vaccin omzeilt de aangeboren intelligentie van het menselijk lichaam en instrueert de ribosomen van de cellen om in plaats daarvan spike-eiwitten (eigenschappen van het bio-wapen van het Coronavirus) te produceren, bericht naturalnews.com.

In de door Pfizer verstrekte documenten over de opzet van de studie waarschuwen de wetenschappers voor “beroepsmatige blootstelling” van de gevaccineerden in een controleperiode van 24 uur. Wat zou kunnen worden overgedragen door de gevaccineerden, als beroepsmatige blootstelling een punt van zorg is? Waarom heeft Pfizer deze beperkte gegevens over beroepsmatige blootstelling gescheiden gehouden van de klinische studie?

Pfizer-documenten waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen door beroepsmatige blootstelling aan de gevaccineerden

Volgens Pfizer’s eigen documenten over de opzet van de studie, waren wetenschappers bezorgd over “beroepsmatige blootstelling” aan de recent gevaccineerde proefpersonen. Onder sectie “8.3.5.3. Occupational Exposure” waarschuwt Pfizer dat verzorgers en naaste contacten van de pas gevaccineerden blootgesteld zouden kunnen worden aan de spike-eiwitten die worden vertaald en gesynthetiseerd in de cellen van de gevaccineerden. Tijdens de klinische tests instrueerde Pfizer de onderzoekers om te controleren op ernstige bijwerkingen bij de gevaccineerden en bij de ongevaccineerden die aan de gevaccineerden werden blootgesteld. Wat houdt “beroepsmatige blootstelling” in? De mRNA-vaccins geven geen levende virussen af, dus wat wordt er precies overgedragen van de gevaccineerden op de niet-gevaccineerden?

“Wanneer dergelijke blootstellingen plaatsvinden, moet de onderzoeker deze binnen 24 uur nadat hij zich ervan bewust is geworden, melden bij Pfizer Safety, ongeacht of er al dan niet een bijbehorend secundair ongewenst voorval is”. Pfizer zei echter dat de informatie geen betrekking heeft op de deelnemer die betrokken is bij de studie, dus het kan “gescheiden worden gehouden van de studie”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: