Nieuwe Stasi-editie of de wereldwijde DDRisering?

nieuwe-stasi-editie-of-de-wereldwijde-ddrisering?

07-05-21 08:48:00,

Nieuwe Stasi-editie of de wereldwijde DDRisering?

07.05.2021 | www.kla.tv/18680

Nieuwe Stasi-editie of wereldwijde DDRisering? Sinds een paar dagen kan ik thans op 64 levensjaren terugkijken. Als ik dit getal door twee deel, is het resultaat precies twee keer 32 jaar. 32 jaar in de DDR en 32 jaar als nieuwe Duitse burger onder leiding van mevrouw Merkel, eveneens uit de DDR! Ik heb zo het gevoel, alsof me dezer dagen een sluier van mijn innerlijke ogen werd weggenomen. Ik stel mezelf de vraag: Wat is het verschil tussen de beide 32 jaar, de jaren die ik onder de DDR-dictatuur heb moeten doorbrengen, en die, waarheen ons nu onze regering heeft gebracht? Plotseling realiseer ik me: het is net als vroeger! Angst regeert het volk! Angst voor dreigende overheidsmaatregelen! Angst om aangegeven te worden door de buren. Maar officieel betekende en betekent het – steeds weer en nog steeds: “Alles alleen voor het welzijn van het volk!” “De staatsmaatregelen zijn noodzakelijk! En juist!” “Het Centraal Comité heeft besloten!” Toen was dat de SED, nu heet het Centraal Comité “Europa”! En wat daar eenmaal besloten wordt voor het welzijn van het volk is goed basta! Vroeger was het de zogenaamde “Vrije Pers”, de volksstem van de DDR. Een andere mening was slechts kapitalistische ondermijning en ophitsing van het volk. Niets anders was toegestaan, en wee die daar de staatsdoctrine in vraag stelde! Dus net zoals vandaag! Wie iets anders zegt, dan de gecensureerde mainstream, is nu extreem-rechts of een complotdenker! Ik heb het gevoel dat ik een nieuwe editie beleef van mijn eerste 32 jaar in de DDR! Ik woon in de Duitse Democratische (Bonds) Republiek! Er is bijna niets meer over van de democratie, behalve de letters! Allen, die niet in overeenstemming zijn met de staat, verliezen hun post of worden, zoals de heer Maaßen, met vervroegd pensioen gestuurd. Artsen, professoren uit alle wetenschappelijke klassen komen, net als in DDR-tijden, alleen aan het woord als zij “trouw aan de lijn” zijn, anders worden zij ondanks de antidiscriminatiewetgeving belasterd en krijgen zij geen ruimte voor repliek! Alles loopt zoals al eens meegemaakt! Het heette weliswaar volgens het woord “Vrije Pers”, maar was slechts SED-propaganda! Tegenwoordig heet het “Vrije Media” – maar wee iedereen, die een andere mening verdedigt! Opnieuw leven we in een schijndemocratie! In plaats van het DDR-paspoort komt vermoedelijk binnenkort het gezondheidspaspoort of vaccinatiepaspoort!

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: