57 vooraanstaande wetenschappers en artsen leggen uit waarom alle COVID-vaccinaties onmiddellijk moeten worden stopgezet – DissidentNL

57-vooraanstaande-wetenschappers-en-artsen-leggen-uit-waarom-alle-covid-vaccinaties-onmiddellijk-moeten-worden-stopgezet-–-dissidentnl

12-05-21 07:16:00,

France Soir onthult dat een groep van 57 vooraanstaande wetenschappers, artsen en beleidsdeskundigen een rapport heeft gepubliceerd waarin de veiligheid en doeltreffendheid van de huidige COVID-19 “vaccins” in twijfel worden getrokken en waarin nu wordt opgeroepen tot de onmiddellijke stopzetting van alle vaccinatieprogramma’s.

De therapieën die als “vaccins” worden gebruikt, voldoen niet aan de definitie van het woord “vaccin” en zouden beter gentherapieën of vaccinevectortherapieën kunnen worden genoemd.

Er zijn twee zekerheden wat betreft de wereldwijde verspreiding van deze Covid-19 therapieën:

  • Het eerste is dat regeringen en de overgrote meerderheid van de mainstream media alles in het werk stellen om deze experimentele geneesmiddelen bij zoveel mogelijk mensen te krijgen.
  • De tweede is dat degenen die bereid zijn de minachting onder ogen te zien die het stellen van serieuze vragen over vaccins met zich meebrengt, essentiële spelers zijn in onze voortdurende inspanningen om de waarheid te verspreiden.

Dit manuscript is hieronder in voorpublicatie te lezen, meldt MPI (Hier de link naar France Soir). Het is opgesteld door bijna zestig artsen, wetenschappers en deskundigen op het gebied van het overheidsbeleid uit de hele wereld, en moet dringend worden meegedeeld aan de wereldleiders, alsmede aan allen die betrokken zijn bij de productie en distributie van de verschillende Covid-19-vaccins die in omloop zijn.

Bovendien zijn er nog een aantal onbeantwoorde vragen over de veiligheid, de werkzaamheid en de noodzaak van deze Covid-19 therapieën.

Deze studie is een oproep die iedereen zou moeten lezen, ongeacht hun mening over gentherapieën of vaccins. Niet genoeg burgers stellen hier kritische vragen over. De meeste mensen volgen gewoon de bevelen van hun regeringen op, alsof die hun volledige vertrouwen verdienen. Dit is echter niet het geval. Dit manuscript is een stap voorwaarts in de verantwoordingsplicht en de vrije stroom van informatie over deze belangrijke kwestie. Neemt u alstublieft de tijd om het te lezen en het op grotere schaal te delen.

Massavaccinatie tegen SARS-CoV-2:
Dringende vragen over de veiligheid van vaccins die moeten worden beantwoord door internationale gezondheidsautoriteiten, regelgevende instanties, regeringen en ontwikkelaars van vaccins

Auteurs: Roxana Bruno (1) , Peter McCullough (2) , Teresa Forcades i Vila (3) , Alexandra Henrion-Caude (4) , Teresa García-Gasca (5) ,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: