De Dodelijke COVID-19 Vaccin Doofpot – Frontnieuws

de-dodelijke-covid-19-vaccin-doofpot-–-frontnieuws

12-05-21 07:16:00,

FEIT: Er is dit jaar een enorme toename van sterfgevallen gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dat is geen ‘samenzweringstheorie’, dat is een onweerlegbaar feit. Je kunt het proberen te verklaren of goed te praten, of zelfs beweren dat het er niet toe doet, maar je kunt het niet ontkennen, schrijft Virginia Stoner op virginiastoner.com.

We hebben het niet over een bescheiden toename van het aantal overlijdensberichten, iets waar we bezorgd over kunnen praten bij een kopje thee en donut tijdens een bedrijfsbijeenkomst. We hebben het over een enorme en ongekende toename – zo enorm dat VAERS alleen al in de laatste vier maanden meer dan 40% van alle overlijdensmeldingen heeft ontvangen die het ooit in zijn meer dan 30-jarige bestaan heeft ontvangen. Zo enorm dat het letterlijk “van de kaart” is. De eerste grafiek in het paar hieronder toont VAERS overlijdensberichten van 2014 tot en met 2020. Als je de gegevens van 2021 zou proberen toe te voegen, zou je ver, ver naast de grafiek uitkomen. De tweede grafiek laat zien hoeveel details verloren gingen toen de gegevens van 2021 erin werden geperst.

De twee onderstaande grafieken zijn een andere illustratie. Alle leeftijdsgroepen vertonen een toename van het aantal meldingen van sterfgevallen als gevolg van de COVID-19 vaccins, waarbij zowel de leeftijdsgroepen 18-64 jaar als 65+ een dramatische toename “buiten de grafiek” vertonen.

Zelfs met de COVID-19 vaccinaties, is het geschatte totaal aan toegediende vaccins tot nu toe dit jaar minder dan het jaarlijkse gemiddelde – omdat we pas op een kwart van het jaar zijn. Ongetwijfeld zal het aantal vaccins tegen het einde van dit jaar veel hoger liggen.

De volgende grafiek vergelijkt schattingen van toegediende vaccins met sterfgevallen die aan VAERS zijn gemeld, waarbij COVID-19 vaccins van andere vaccins worden gescheiden. Het aantal gerapporteerde sterfgevallen voor andere vaccins ziet er vrij normaal uit; de enorme toename komt voornamelijk door de COVID-19 vaccins.

Hier zijn veel aantekeningen aan het eind van dit artikel over hoe de vaccingegevens werden geschat, en waar de gegevens voor deze grafieken werden verkregen, samen met de gegevenstabel.

Wat de officiële deskundigen te zeggen hebben

Met al de vele deskundigen bij de Centers for Disease Control (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA) ogenschijnlijk gewijd aan COVID-19 en de veiligheid van vaccins,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: