Vaccin-propagandisten infiltreerden in vaccin-sceptici groepen en ontdekten dat de sceptici MEER wetenschappelijk onderlegd en rigoureus zijn in hun denken dan de volgzame, onwetende mondkapje-dragers – Frontnieuws

vaccin-propagandisten-infiltreerden-in-vaccin-sceptici-groepen-en-ontdekten-dat-de-sceptici-meer-wetenschappelijk-onderlegd-en-rigoureus-zijn-in-hun-denken-dan-de-volgzame,-onwetende-mondkapje-dragers-–-frontnieuws

15-05-21 01:05:00,

Een team van onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) infiltreerde onlangs in verschillende groepen Coronavirus “sceptici” en ontdekte dat degenen die vraagtekens zetten bij het officiële verhaal, wetenschappelijker onderlegd zijn dan degenen die het verhaal klakkeloos aanvaarden.

In tegenstelling tot het Covidianen-legioen, die alles geloven wat Anthony Fauci en Bill Gates hen vertellen, ook al klopt er niets van, zijn de Covid-19 virus sceptici geneigd om empirisch naar de wetenschappelijke gegevens te kijken en tot hun eigen rationele conclusies te komen, bericht vaccines.news.

Het meest fundamenteel is dat de groepen die we bestudeerden geloven dat wetenschap een proces is, en niet een instituut, onthult het team over de bevindingen van hun onderzoek. Anti-mondkapjers tonen zich vaak geraffineerder in hun begrip van hoe wetenschappelijke kennis collectief geconstrueerd is dan hun ideologische tegenstanders, die een naïef realisme aanhangen over het “objectieve”.

Dit is een krachtige uitspraak van deskundigen van het MIT, een van ’s werelds meest gerespecteerde wetenschappelijke instellingen voor hoger onderwijs.

In een studie die over het onderwerp werd gepubliceerd, onthulden de onderzoekers verder dat anti-mondkapjers:

Waarde hechten aan onbemiddelde toegang tot informatie en persoonlijk onderzoek en directe lectuur verkiezen boven ‘deskundige’ interpretaties. De leden waarderen individueel initiatief en vindingrijkheid en vertrouwen alleen op wetenschappelijke analyse voor zover ze deze zelf kunnen repliceren door de gegevens uit de eerste hand te openen en te bewerken.

Anti-mondkapjers beseffen dat officiële ‘wetenschap’ bevooroordeeld is

Het verschil tussen anti-mondkapjers en degenen die alles geloven wat de regering hen vertelt, is dat de eersten neigen naar kritisch denken in plaats van blind vertrouwen en gehoorzaamheid.

Het feit dat Fauci zegt dat injecties tegen het Covid-19 virus “gezond” en “veilig” zijn, betekent niet automatisch dat dit waar is. Voor het Covidianen-legioen is echter alles wat Fauci zegt waar, omdat Fauci een “dokter” en een “wetenschapper” is die veel zendtijd krijgt op de televisie.

Anti-mondkapjers zijn zeer kritisch over de inherent bevooroordeelde aard van elke analyse, en hebben een hekel aan wat zij zien als de arrogante zelfingenomenheid van wetenschappelijke elites, ontdekten de MIT-experts over degenen in de sceptische groep. Veel van de deelnemers zijn van mening dat de belangrijkste meetgegevens ontbreken in de door de overheid vrijgegeven gegevens. Een van de deelnemers schreef in de groep dat het coderen van gegevens “een big deal is,” en dat dergelijke definities “door elke staat op transparante wijze zouden moeten worden aangeboden”.  » Lees verder

%d bloggers liken dit: