Terugblik: toen de EU een onderzoek instelde naar de WHO omdat zij een neppandemie had uitgevonden om totaal overbodige vaccins te promoten – Frontnieuws

terugblik:-toen-de-eu-een-onderzoek-instelde-naar-de-who-omdat-zij-een-neppandemie-had-uitgevonden-om-totaal-overbodige-vaccins-te-promoten-–-frontnieuws

17-05-21 06:08:00,

Europese gezondheidsleiders ontdekten reeds eerder dat het in het belang van de grote farmaceutische bedrijven en de WHO was een pandemie uit te roepen om nationale paraatheidsplannen in gang te zetten, met inbegrip van de aankoop van vaccins.

In 2010 stelde de EU een onderzoek in tegen de WHO omdat zij tijdens de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009 een neppandemie had gecreëerd om een lucratieve internationale vaccinmarkt voor Big Pharma te creëren.

In januari 2009 was er een kleine uitbraak van varkensgriep in Mexico-Stad. De griep trok in april de aandacht toen zij opdook in Californië, en in juni had de WHO een “pandemie” uitgeroepen ondanks het kleine aantal gevallen wereldwijd. Toen de pandemie in augustus 2010 officieel eindigde, waren er 491.382 bevestigde gevallen en 18.449 sterfgevallen. Ter vergelijking: het jaarlijkse aantal sterfgevallen als gevolg van seizoensinfluenza bedraagt volgens de WHO wereldwijd ongeveer 250.000 tot een half miljoen.

In januari 2010, een jaar na de pandemie toen er wereldwijd nog maar weinig gevallen waren, stelde de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) een onderzoek in naar de ongepaste beïnvloeding door big pharma en de WHO om een pandemie in scène te zetten en zo een wereldmarkt voor vaccins te creëren.

Wijziging van de definitie om gemakkelijker een pandemie uit te roepen

Onder leiding van Dr. Wolfgang Wodarg, voorzitter van het gezondheidscomité van PACE, werd in het onderzoek verklaard dat “om hun gepatenteerde griepmedicijnen en -vaccins te promoten, farmaceutische bedrijven wetenschappers en officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor de normen op het gebied van de volksgezondheid hebben beïnvloed om regeringen over de hele wereld te alarmeren om beperkte gezondheidsmiddelen te verspillen aan ondoeltreffende vaccinstrategieën en miljoenen gezonde mensen onnodig bloot te stellen aan het risico van een onbekend aantal bijwerkingen van inadequaat geteste vaccins.

Volgens een Forbes-artikel uit februari 2010, getiteld “Why WHO faked a pandemic“, had Wodarg verklaard dat de neppandemie “een van de grootste medische schandalen van de eeuw” is, en noemde ook Dr. Ulrich Kiel, directeur van het samenwerkende centrum voor epidemiologie van de WHO in Munster, Duitsland, de pandemie een hoax en dat “we getuige zijn van een gigantische verkwisting van middelen in termen van volksgezondheid”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: