Gegevens VS: 3 maal hoger risico voor gevaccineerden onder de 18 dan ongevaccineerden – Frontnieuws

gegevens-vs:-3-maal-hoger-risico-voor-gevaccineerden-onder-de-18-dan-ongevaccineerden-–-frontnieuws

19-05-21 07:50:00, Pfizer heeft in de VS al een noodvergunning voor de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen. Het stadsbestuur van Berlijn heeft in het schoolreglement reeds bepaald dat gevaccineerde kinderen niet meer hoeven te worden getest om lessen te mogen volgen. Het Duitse Congres van Artsen eist inenting van kinderen voor dagopvang en schoolbezoek.

In de databank van het Europees Geneesmiddelenbureau zijn er tot en met 15-05-2021 in totaal 1.322 geregistreerde gevallen van ernstige bijwerkingen in de leeftijdsgroep 0 tot 17 jaar, hoewel hiervoor nog geen vaccins zijn goedgekeurd.

Op Twitter heeft dokter @andrewbostom een zeer interessante vergelijking gemaakt van de risico’s voor jongeren onder de 18 jaar tussen vaccinatie en sterfgevallen door Covid. En de risico-batengegevens van het Covid-19vaccin voor kinderen onder de 18 zijn NIET gunstig. Dat komt omdat zij een potentieel 3-voudig verhoogd risico op fatale en levensbedreigende bijwerkingen aantonen voor elke potentiële dood die door vaccinatie tegen Covid-19 wordt voorkomen, meldt tkp.at.

De gegevens van de VAERS-databank laten 3 sterfgevallen en 9 levensbedreigende gevallen zien bij iets meer dan 1,2 miljoen gevaccineerden onder de 18. Hieruit wordt het Number Needed to Harm (NNH), of het aantal vaccinaties waarbij sterfgevallen of levensbedreigende ongewenste voorvallen optreden, juist hier berekend op 103.896.

Hier is te zien dat de sterfgevallen of levensbedreigende gevallen zich voordeden bij zeven meisjes van 17 jaar, drie 17-jarigen en elk een 15- en 16-jarige jongen. Het vaccin van Pfizer werd goedgekeurd vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het is zeer waarschijnlijk dat de gevaarlijke bijwerkingen op jongere leeftijd nog vaker voorkomen.

Het Number Needed To Treat (NNT), d.w.z. het aantal mensen dat moet worden gevaccineerd om één sterfgeval te voorkomen, kan op basis van de Israëlische studie en de volgende tabel die @kerpen heeft opgegraven, worden berekend op 313.355.

Zelfs als de vaccins voor 97% doeltreffend zouden zijn, is het risico op overlijden voor een niet-gevaccineerd kind kleiner dan voor gevaccineerde volwassenen boven de 30, zoals uit de tabel blijkt.

Het komt er dus op neer dat het risico van vaccinatie voor iemand onder de 18 drie keer zo groot is als het risico van infectie. Het inenten van kinderen is mishandeling en misdadig. Het argument dat kinderen hun ouderen moeten helpen beschermen terwijl zij een hoger risico dragen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: