Aartsbisschop Viganò over de Great Reset: “Een synarchy waarin het bevel in handen is van een paar gezichtsloze tirannen die dorsten naar macht” – Frontnieuws

aartsbisschop-vigano-over-de-great-reset:-“een-synarchy-waarin-het-bevel-in-handen-is-van-een-paar-gezichtsloze-tirannen-die-dorsten-naar-macht”-–-frontnieuws

22-05-21 08:49:00,

Toen Stalin in 1932 besloot miljoenen Oekraïners uit te roeien in de Holodomor, plande hij een hongersnood door voedselvoorraden in beslag te nemen, handel en reizen te verbieden en censuur uit te oefenen op degenen die over de feiten berichtten. Deze misdaad tegen de menselijkheid, die onlangs door vele naties over de hele wereld als zodanig is erkend, werd uitgevoerd met methoden die niet veel verschillen van de methoden die zijn aangenomen tijdens de zogenaamde “noodpandemie” als onderdeel van de Great Reset, schrijft Aartsbisschop Viganò.

Een Oekraïense boer had kunnen vragen: “Waarom stuurt Stalin geen proviand, in plaats van winkels te verbieden open te gaan en reizen te verbieden? Realiseert hij zich niet dat hij iedereen laat verhongeren?” Maar een waarnemer die niet beïnvloed was door de communistische propaganda zou hem geantwoord hebben: “Omdat Stalin alle Oekraïners wil uitroeien, en hij de schuld geeft aan een hongersnood die hij willens en wetens heeft veroorzaakt”. De boer die de vraag stelde zou dezelfde fout begaan hebben als velen vandaag die, in aanwezigheid van een vermeende pandemie, zich afvragen waarom regeringen preventief de volksgezondheid hebben ondermijnd, nationale pandemieplannen hebben afgezwakt, doeltreffende remedies hebben verboden en schadelijke, zo niet dodelijke, behandelingen hebben toegediend. Bovendien dwingen zij nu burgers – met gebruikmaking van de chantage van permanente lockdowns, thuisblijfverordeningen en ongrondwettelijke “groene pasjes” – zich te onderwerpen aan vaccins die niet alleen geen enkele immuniteit garanderen, maar ook ernstige bijwerkingen op korte en lange termijn hebben, en bovendien leiden tot een verdere verspreiding van resistente vormen van het virus.

Het is praktisch onmogelijk om enige logica te zoeken in wat ons wordt verteld door de mainstream media, regeringsfunctionarissen, virologen en zogenaamde “deskundigen”, maar deze betoverende onredelijkheid zal verdwijnen en veranderen in de meest cynische rationaliteit als we alleen maar ons standpunt omkeren. Dat wil zeggen, wij moeten afzien van de gedachte dat onze machthebbers handelen met ons welzijn voor ogen, en meer in het algemeen moeten wij ophouden te geloven dat zij die tot ons spreken eerlijk, oprecht en gemotiveerd zijn door goede principes.

Natuurlijk is het gemakkelijker te denken dat de pandemie echt is, dat er een dodelijk virus bestaat dat miljoenen slachtoffers maakt, en dat onze leiders en artsen waardering verdienen voor de moeite die zij hebben gedaan om het hoofd te bieden aan een gebeurtenis die hen allen onvoorbereid heeft getroffen;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: