Pfizer-studie: 79% van de gevaccineerde kinderen ouder dan 12 jaar kreeg bijwerkingen – Frontnieuws

pfizer-studie:-79%-van-de-gevaccineerde-kinderen-ouder-dan-12-jaar-kreeg-bijwerkingen-–-frontnieuws

22-05-21 08:41:00, Pfizer/Biontech heeft op 19 mei een informatieblad van 37 bladzijden gepubliceerd over de veiligheid en het gebruik van hun vaccin. Het verwijst naar de huidige status van vaccinatiestudies in het kader van de vergunning voor noodgebruik (EUA). Dergelijke inhoud wordt doodgezwegen door de mainstream media, die er de voorkeur aan geven het dogma van de machthebbers na te papegaaien: de voordelen zouden groter zijn dan de schade, kinderen zouden in gevaar zijn. In werkelijkheid worden kinderen uiterst zelden of slechts in lichte mate ziek – maar minstens 80% krijgt te maken met traumatiserende bijwerkingen, bericht report24.news.

De leeftijdsverdeling van problematische Covid-19 ziekten in de VS is vergelijkbaar met die in Duitsland. Zo zijn in New York City (8,4 miljoen inwoners) tot nu toe in totaal 24 sterfgevallen bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar in verband gebracht met Covid-19. 18 van hen hadden ernstige voorafbestaande aandoeningen, en bij 2 is dit onbekend. Kinderen en adolescenten worden extreem mild of helemaal niet door Covid-19 ziek. zoals bevestigd door de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC): Most children with COVID-19 have mild symptoms or have no symptoms at all.

Deze recente grafiek toont de verdeling van sterfgevallen in verband met Covid-19 in de Amerikaanse agglomeratie New York (8,4 miljoen inwoners). Reeds bestaande aandoeningen omvatten: Astma, hartkwalen, verzwakt immuunsysteem, zwaarlijvigheid, diabetes, nier- en leverziekten, en kanker. Bron: New York City Department of Health, https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data-totals.page.

Ongeacht verschillende kritieke gevallen wordt er aangedrongen op vaccinatie

Toch hameren de mainstream media en de gezondheidsautoriteiten er bij de mensen op dat kinderen gevaar lopen en dringend moeten worden ingeënt met de experimentele mRNA-vaccins. Uit gegevens van Pfizer/Biontech blijkt nu dat tot 80% van de kinderen bijwerkingen ontwikkelt die tot ernstige trauma’s kunnen leiden en zeer waarschijnlijk een diep wantrouwen in de hoofden van de onder dwang gevaccineerde kinderen ten aanzien van het gezondheidszorgstelsel zullen inboezemen. Kinderen en adolescenten van 12 jaar en ouder kunnen namelijk niet zelf beslissen over hun vaccinatie; in het geval van de beschermde en gevoogde personen is vaccinatie altijd dwingend.

Extreem hoog percentage bijwerkingen

In het nieuwe informatieblad staat dat het vaccin van Biontech/Pfizer is getest op 1.097 kinderen en jongeren tussen 12 en 15 jaar. Daarbij ontwikkelde 78,9 procent van de gevaccineerden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: