Rechtszaak Neurenbergcode met 1000 advocaten en 10.000 artsen..!

rechtszaak-neurenbergcode-met-1000-advocaten-en-10000-artsen.!

23-05-21 08:55:00,

Wat rest desperate artsen en erudiete mensen ánders, dan naar de rechter stappen..? De ongelooflijke misstappen van nationale regeringen, inzake de ‘bestrijding’ van het  COVID-19-virus, grenzen voor velen aan experimenten met de menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit van elke burger op aarde. Hiervoor zijn ná de Wereldoorlogen, internationale verdragen opgesteld, om de menswaardigheid te beschermen en gruwelijke scenario’s, zoals de massavernietigingen in de Tweede Wereldoorlog, tot het verleden te laten behoren.

Maar wat er hier nu gebeurt, is voor ons onvoorstelbaar.. Een wereldwijde pandemie, die geen pandemie is, omdat dat BUITENPROPORTIONEEL verkocht wordt, omdat het anders geen pandemie kán zijn. Natuurlijk is er een smerige griepvariant losgebroken, maar dat is ABSOLUUT geen reden, tot deze maatregelen. Maatregelen die dan ook een ander doel dienen, dan menigeen denkt..! Maar daarover is hier op de site ook genoeg te vinden..! Een verborgen agenda die wordt uitgerold, voor hen die kijken en ZIEN en zij die luisteren en HOREN..!

Even terug naar de juridische noodrem, waar nu door artsen en juristen naar gegrepen wordt.. Alles in relatie tot de Verdragen van Genève. Deze verdragen verwijzen naar internationale overeenkomsten die bestaan ​​uit vier verdragen en drie protocollen die de behandeling van mensen tijdens een oorlog bepalen. De overeenkomsten werden overeengekomen door 12-landen en -rijken in 1949 na de Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst van 1949, bekend als de Geneefse Conventie (enkelvoud), heeft eenvoudigweg twee verdragen bijgewerkt die in 1929 zijn onderhandeld en twee extra conventies hebben toegevoegd.

Er is een belangrijk onderscheid tussen de Geneefse Conventies en de Haagse Conventies van 1899 / 1907. De conventies van Genève spreken mensen in oorlog aan, wat betekent dat het gaat om de bescherming die wordt geboden aan mensen die gewond of ziek zijn, bescherming van burgers en niet-strijders in een oorlogsgebied, en de behandeling van oorlogsgevangenen.

De Haagse Conventies praten daarentegen over de eigenlijke oorlog en het gebruik van wapens. Een soortgelijke overeenkomst, het Geneva Protocol van 1925, verbiedt chemische oorlogvoering in internationale gewapende oorlogen. Tot op heden is het Verdrag van Genève van 1949 geratificeerd door 196-landen, geheel of ‘met voorbehoud’.

En wat rest erudiete mensen, zoals deze groep van 1000 advocaten/juristen en 10.000 artsen en medisch wetenschappers ánders, dan INTERNATIONAAL DEZE SCHANDALIGE OPLICHTINGSPRAKTIJK aan te pakken, via de juridische weg. Specifiek via een beroep op deze internationale Verdragen van Genève..?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: