COVID-19 vaccinatie: onnodig, inefficiënt en gevaarlijk! Dokters vellen een vernietigend vonnis – Frontnieuws

covid-19-vaccinatie:-onnodig,-inefficient-en-gevaarlijk!-dokters-vellen-een-vernietigend-vonnis-–-frontnieuws

25-05-21 09:39:00, Doctors for COVID-Ethics omschrijven zichzelf als “artsen en wetenschappers uit 30 landen die de medische ethiek, de veiligheid van de patiënt en de mensenrechten willen waarborgen in het kader van de maatregelen tegen COVID-19”.

Een van de laatste bijdragen van deze vereniging gaat over de noodzaak van vaccinatie tegen COVID-19, over de doeltreffendheid die van vaccinatie uitgaat en over de veiligheid van vaccinatie. De dokters en wetenschappers komen tot een duidelijke conclusie. Geen van deze dingen is een gegeven. Vaccinatie tegen COVID-19 is niet nodig, is niet doeltreffend en is vooral gevaarlijk.

We zijn vandaag al zover gekomen dat artsen en wetenschappers die legitieme vragen stellen, legitieme bezorgdheid uiten, moeten vrezen virtueel gelyncht te worden door een een linkse meute en hun baan of licenties te verliezen als gevolg van deze executie op het internet. In een tijd waarin rechters vanwege hun rechtspraak worden verdacht van het verbuigen van de wet, zijn alle dammen doorgeslagen. En omdat alle dammen zijn doorgebroken, worden belangrijke vragen die gesteld EN beantwoord moeten worden, bijvoorbeeld voordat vaccinaties kunnen worden bejubeld als de grote prestatie die zij thans worden genoemd, noch gesteld noch beantwoord.

Zoals inmiddels duidelijk is geworden, ontbreekt het aan een constructief en vooral rationeel debat met degenen die kritiek hebben op de maatregelen waarmee regeringen, ook weer allemaal samengesteld uit deskundigen op het gebied van virologie en immunologie, de catastrofe willen afwenden waarmee wij volgens deze “deskundigen” door SARS-CoV-2 worden bedreigd. Er wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de wetenschappelijke resultaten, die nu zo overweldigend zijn dat ervan kan worden uitgegaan dat lockdown geen enkel positief voordeel oplevert dat ook maar enigszins opweegt tegen de schade die zij berokkent. Politieke actoren zijn in een totalitaire COVID-19 furie en stoor hen alstublieft niet.

Ten prooi gevallen aan censuur – tekenen van totalitarisme

Het oorspronkelijke bericht werd verwijderd op Medium, waar het oorspronkelijk door de vereniging werd gepubliceerd – het zou in strijd zijn met “Medium Rules”. Dit, zo zeggen zij, is werkelijk een uitstekende indicatie van de anti-wetenschappelijke tijden, waarin geen enkel debat plaatsvindt. In plaats van te luisteren naar en te discussiëren over de argumenten van de Doctors for COVID-Ethics, die allemaal kunnen worden bewezen met wetenschappelijke literatuur, worden zij gemuilkorfd, genegeerd, belasterd en onderdrukt. Volgens de auteurs van het artikel op http://www.sciencefiles.org heeft dit niets meer te maken met een open samenleving,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: