De Rumsfeld/Cebrowski doctrine, door Thierry Meyssan

de-rumsfeld/cebrowski-doctrine,-door-thierry-meyssan

25-05-21 08:24:00,

In de afgelopen twee decennia heeft het Pentagon de “Rumsfeld/Cebrowski doctrine” toegepast op het “bredere Midden-Oosten”. Verscheidene malen heeft zij overwogen deze uit te breiden tot het “Caribische bekken”, maar zij zag daarvan af en concentreerde haar macht op haar eerste doel. Het Pentagon fungeert als een autonoom besluitvormingscentrum dat in feite buiten de macht van de president staat. Het is een civiel-militair bestuur dat zijn doelstellingen oplegt aan de rest van het leger.

JPEG - 45.3 kB JPEG - 46.8 kB De kaarten van de US Joint Chiefs of Staff in 2001, in 2005 gepubliceerd door kolonel Ralph Peters, vormen nog steeds de leidraad voor het optreden van de Amerikaanse legers in 2021.

In mijn boek L’Effroyable imposture (Het vreselijke bedrog) [1], schreef ik in maart 2002 dat de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten erin voorzagen het volgende te bewerkstelligen:

- Intern, een systeem van massa surveillance (de Patriot Act) ;
- Extern, een hervatting van het imperiale beleid, waarover op dat moment geen documenten beschikbaar waren.

Dit werd duidelijk toen kolonel Ralph Peters – destijds een Fox News commentator – in 2005 de beroemde Joint Chiefs of Staff kaart publiceerde met een “herindeling” van het “grotere Midden-Oosten” [2]. Het kwam als een schok voor alle ministeries: het Pentagon was van plan de grenzen zoals geërfd uit de Frans-Britse tijd (de Akkoorden van Sykes-Picot-Sazonov van 1916) te herdefinieren zonder daarbij met een enkel land rekening te houden, bondgenoot of niet.

Vanaf dat moment deed elke staat in de regio alles wat in zijn vermogen lag om de dans te ontspringen. In plaats van zich met de buurlanden te verenigen ten overstaan van de gemeenschappelijke vijand, trachtte elk van hen de hand van het Pentagon af te wenden naar zijn buren. Het meest emblematische geval is dat van Turkije, dat verscheidene malen van standpunt veranderde, waardoor het de verwarde indruk van een dolle hond wekte.

JPEG - 45.6 kB Twee visies op de wereld botsen. Voor het Pentagon is stabiliteit sinds 2001 de strategische vijand van de Verenigde Staten, terwijl stabiliteit voor Rusland de voorwaarde is voor vrede.

Met de kaart alleen, die werd onthuld door kolonel Peters – die een hekel had aan de minister van Defensie, Donald Rumsfeld – kon je niet het totale project begrijpen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: