Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen of te voorkomen? – Climategate Klimaat

is-er-een-alternatief-voor-ccs-om-co2-uitstoot-te-verminderen-of-te-voorkomen?-–-climategate-klimaat

25-05-21 08:15:00,

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

CCS (Carbon Capture and Storage) is afvangen van CO2 en opslaan in de bodem.

De opwarming van de Aarde is en wordt vooral veroorzaakt door natuurlijke factoren:

Bron: Paul Scheffers 2020.

Volgens dr. Bjørn Lomborg, hij gebruikt internationaal geaccepteerde rekenmodellen, is het totale effect van het Parijs Klimaatakkoord, als alle landen doen wat ze beloven, slechts 0,05 ˚C minder opwarming in 2030. Als de landen de maatregelen na 2030 niet weer ongedaan maken maar volhouden tot 2100, zal het effect zo’n 0,17 ˚C bedragen in 2100.

De geschatte kosten van dit beleid bedragen volgens Lomborg tussen de 1000 en 2000 miljard dollar per jaar, vooral door verminderde economische groei. Als lid van de groep CLINTEL (wereldwijd 900 wetenschappers en experts) ben ik ook van mening dat CO2 geen vervuilende stof is.

Integendeel: CO2 maakt de Aarde groener en zorgt daarmee ook voor hogere landbouwopbrengsten. Helaas zijn er mensen, die zonder veel kennis over het klimaat, ervan overtuigd zijn, dat CO2 voor de opwarming van de Aarde de kwade genius is. Het gevolg is, dat er draconische, geldverslindende en niet werkende maatregelen worden genomen.

De intentie is om de Aarde voor ons nageslacht leefbaar achter te laten. Echter, het resultaat zal nu zijn dat we het economisch en maatschappelijk welzijn van onze kinderen en kleinkinderen in groot gevaar brengen. De mens is niet in staat om natuurlijke oorzaken te beïnvloeden en dus is adaptatie de aangewezen weg: preventieve acties om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.

Uitstoot CO2 door een gascentrale

Het gemiddelde vermogen van een gascentrale is 380 MW. Een jaar telt 8760 uren. Een gascentrale draait 7000 tot 7500 uren per jaar. Dit is gemiddeld 7025 uren per jaar. Zie hier.

Het aantal kWh dat een gascentrale per jaar produceert: 380 x 7025 = 2,6 x 10^6 MWh = 2,6 x 10^9 kWh.
De uitstoot aan CO2 is 400 gram per kWh. Zie hier. [10^6 betekent 10 tot de macht 6, oftewel 1 met 6 nullen = 1 miljoen]

Een moderne gas STEG centrale heeft een CO2-uitstoot van 300 gram per kWh.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: