Sinds de anti-COVID vaccinatie is de gemiddelde dagelijkse sterfte in 13 van de 14 landen gestegen – Frontnieuws

sinds-de-anti-covid-vaccinatie-is-de-gemiddelde-dagelijkse-sterfte-in-13-van-de-14-landen-gestegen-–-frontnieuws

26-05-21 04:19:00,

In alle volgende landen: Nieuw-Zeeland, Israël, VK, Mongolië, Hongarije, VS, Canada, Frankrijk, Zwitserland, Brazilië, India sterven er elke dag meer mensen sinds het begin van de vaccinatie.

Zo is op 17 januari 2021 in Brazilië (waar 17% van de bevolking ten minste één dosis heeft gekregen) de gemiddelde dagelijkse sterfte met DRIE vermenigvuldigd; in Hongarije met VIJF (waar 48% van de bevolking ten minste één dosis heeft gekregen); in Frankrijk met meer dan 1,5 (waar 30% van de bevolking ten minste één dosis heeft gekregen)…

De breedte van de bronpagina laat een tabel met veel kolommen niet toe, dus is die in tweeën gesplitst. Hier zijn de andere gegevens.

Leest u deze tabel met het voorbeeld van Israël: van 1 maart 2020 tot 19 december 2020 (begin van de vaccinatiecampagne in Israël), d.w.z. gedurende 293 dagen, bedraagt de gemiddelde dagelijkse mortaliteit 1,19 sterfgevallen per miljoen inwoners. Van 19 december 2020 tot 17 mei 2021, d.w.z. 149 dagen, bedraagt het gemiddelde dagelijkse sterftecijfer 2,52 sterfgevallen per miljoen inwoners, d.w.z. meer dan twee keer zo hoog.

Hoe zijn de bovenstaande cijfers berekend?

Alle gegevens zijn afkomstig van de website “ourworldindata” en dateren van 17 mei 2021; de 14 landen zijn zo gekozen dat er een maximale heterogeniteit zou zijn, zowel wat de intrinsieke kenmerken als wat de vaccinatiegraad van elk land betreft. Het oorspronkelijke idee was de door Jean-Jacques Crèvecœur verstrekte informatie op kleinere schaal te bevestigen. Zij tonen aan dat de gemiddelde COVID-19-sterfte per dag in bijna alle bestudeerde landen is toegenomen sinds het begin van de vaccinatiecampagnes; alleen België is een uitzondering.

Ook al lijkt het directe verband met vaccinatie een snelle sluiproute, men kan zich oprecht afvragen wat het anders zou kunnen verklaren… We zouden, om het te bevestigen of te ontkennen, het aantal COVID-doden moeten weten dat gevaccineerd was. Intussen zien we dat de gevallen van de Seychellen en Mongolië enorm zijn (respectievelijk 1 en 2 sterfgevallen vóór, 31 en 212 erna!), dat van Brazilië indrukwekkend en dat van Hongarije gewoonweg verbijsterend. Wij zien ook dat in India, waar de media de laatste epidemie tot een catastrofe hebben gemaakt, de sterftecijfers veel lager liggen dan bij ons (Frankrijk) – het moet gezegd worden dat veel staten al lang Ivermectine gebruiken!).

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: