Vaccinatiecampagnes lopen uit op een humanitaire ramp

vaccinatiecampagnes-lopen-uit-op-een-humanitaire-ramp

26-05-21 07:34:00,

De vaccinatiecampagnes die begin dit jaar in tal van landen van start gingen stevenen af op een humanitaire ramp van enorme omvang. Om dit aan het zicht te onttrekken zijn de grote online platforms uit alle macht bezig hun censuurfilters te verfijnen. Twee klokkenluiders bij Facebook doen daar een boekje over open.

Israël: ons voorland

Israël was begin dit jaar het wereldwijde boegbeeld van de Pfizer vaccinatiecampagne. Eerder al schreef ik over het hoge aantal sterfgevallen vlak na vaccinatie dat in dit land werd gerapporteerd. Naar aanleiding daarvan kwam een burgerinitiatief tot stand, het Israeli People’s Committee (IPC) genaamd.
Begin mei publiceerde deze organisate een onthutsend rapport. Hieronder volgen de voornaamste conclusies daaruit.

Klik hier voor een Engelstalige samenvatting van dit rapport (pdf).

Een wereldwijde ramp

De Britse arts en auteur Vernon Coleman houdt op zijn website een pagina bij met ernstige bijwerkingen en sterfgevallen-na-vaccinatie in een groot aantal landen. De titel van deze pagina is How Many People Are The Covid Vaccines Killing? (onder het kopje Health).
Het is een pagina waar je slapeloze nachten van kunt krijgen. Of liever gezegd: van zou moeten krijgen, want je ziet ook hier direct dat we afstevenen op een catastrofe.

De zogenaamde Indiase variant

Of neem India, waar naar verluidt de ‘Indiase variant’ van ‘het virus’ rondraast en duizenden slachtoffers maakt, terwijl al dit lijden in werkelijkheid het gevolg is van de van hogerhand verplichte gestelde inentingen. Door één ziekenhuis alleen al in de stad Ahmedabad werden honderd vaccinatie-gerelateerde sterfgevallen gemeld.

Of neem het werk van de Duitse buitenparlementaire onderzoekscommissie, die bij monde van Vera Sharav de parallel met de medische experimenten ten tijde van het nazi regime verduidelijkte.

Beklemmend stilzwijgen

Of neem in ons eigen land de meldingen bij het Lareb. Het aantal gemelde sterfgevallen na vaccinatie is daar – nu ik dit schrijf –opgelopen tot 320. Dat is een idioot hoog aantal, vergeleken met de ‘schade’ bij eerdere grootschalige vaccinatiecampagnes. Het scheelt een factor 200 (!), zoals uiteengezet in een eerdere posting. Tweehonderd maal meer slachtoffers…

Desondanks is er bij mijn weten nog niemand in de overheid, in de top van zorginstellingen of in de reguliere media die snoeihard alarm slaat.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: