Is Covid-vaccin wel een ‘vaccin’? – EnerzijdsAnderzijds

is-covid-vaccin-wel-een-‘vaccin’?-–-enerzijdsanderzijds

27-05-21 08:27:00,

Op 25 mei 2021 diende voor het Gerechtshof in Den Haag het hoger beroep van de stichting Viruswaarheid tegen de Nederland over het vaccinatiebeleid.
Namens Viruswaarheid hield Willem Engel een betoog waarin hij het huidige vaccinatiebeleid bekritiseerde en met juridische middelen aanvocht.

Een aantal hoofdargumenten tegen het huidige ‘vaccinatie’-beleid.

  • De nu gebruikte Covid-19 vaccines zijn geen vaccines; ze moeten daarvoor ‘antigeen‘ bevatten en het moet bewezen zijn dat het op de lange termijn een immuniserende werking heeft.
  • Alle nu gebruikte ‘vaccins’ zowel van AstraZeneca, Moderna, Pfizer en Janssen zijn vormen van gen-therapie. Ze bevatten geen van allen een ‘antigeen’ tegen SARS-CoV-2
  • Het verschil in de term ‘vaccin’ of gen-therapie heeft grote gevolgen voor de toelatingseisen: die voor gen-thearpie zijn veel uitgebreider, waaronder het vaststellen van gevolgen voor mogelijke bijwerkingen als ontwikkeling van kanker of onvruchtbaarheid. Uit de informatie van de fabrikanten zelf is ook op te maken dat er sprake is van gen-therapie.
  • Met de huidige ‘vaccins’ zal het gezien de lage effectiviteit niet mogelijk zijn groepsimmuniteit te verkrijgen.
  • Het komende vaccinatiepaspoort spreekt van ‘frequentie’, wat zou betekenen dat wij ieder jaar worden ingeënt. De staat heeft al 80 miljoen ‘prikjes’ ingekocht. Maar 2 injecties per persoon zou uitkomen op 34 miljoen injecties, niet voldoende voor de bestelde 80 miljoen.
  • In 2022 komt er een speciale vaccin-gezant die het vaccineren moet stimuleren en er komt een speciaal instituut dat voor de komende virusvarianten vaccins moet gaan goedkeuren.
  • We hebben hier te maken met een permanente situatie, het is niet tijdelijk.
  • Uit de gegevens van EudraVigilance blijkt dat Nederland koploper is met het melden van bijwerkingen. Er zijn nu ongeveer 10.000 doden in Europa die met de ‘vaccins’ in verband worden gebracht, ongeveer 500.000 mensen met bijwerkingen, waarvan 25% ernstige bijwerkingen. Er is Europabreed zeker sprake van onderregistratie.
  • De meldingen betreft meer dan 70% vrouwen velen met ernstige bijwerkingen.
  • Vraag aan de rechter: Wanneer is het genoeg bij 20.000, bij 30.000 doden?

De gehele rechtszaak is hier terug te zien.
Meer informatie op viruswaarheid.nl

Dank voor uw waardering.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: