En toen, kwam de politie binnen. – CommonSenseTV

en-toen,-kwam-de-politie-binnen.-–-commonsensetv

29-05-21 12:28:00,

Je maakt nog al eens wat mee als columnist van CommonSenseTV. Toen ik mijn eerste column aanbood aan Danny van CSTV en hij deze plaatste op de website was ik blij dat ik een podium had om mensen te informeren en ‘wakker te schudden’ over de desinformatie en het rare beleid wat ons aan het overkomen was door de corona idioterie.

Op dat moment had ik mij nooit kunnen indenken dat ik, mede hierdoor, in conflict zou kunnen komen met politie en justitie in zowel Nederland als België.

Ik had u al bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) geen gevolg wilde geven aan mijn aangifte tegen de wachtarts van rijn uit Alpen aan den Rijn, die mijn vader volledig onterecht als corona dode heeft gekwalificeerd.

Bericht van het Openbaar Ministerie

Nou zijn er nog een paar fracties over van ons vroegere rechtssysteem. Fracties waar ons regime nog geen tegenmaatregelen over hebben afgevaardigd.

Nou ja, dat hoeven ze ook niet want een rechter die een uitspraak doet die het bewind niet welgevallig is krijgt onmiddellijk een aantekening ‘functie elders’ op zijn dossier geplakt.

Maar goed, er bestaat nog zo iets als een ‘artikel 12 procedure’. En die heb ik opgestart. Ik kan het niet toelaten en toestaan dat deze verschrikkelijk ‘naar eer en geweten’ handelende horrordokter die mijn vader eventjes in 4 minuten geklasseerd heeft als corona patiënt en covid dode, hier ongestraft mee wegkomt. Vervolging is door mij nu wettelijk afgedwongen en er loopt bovendien een klacht bij het medisch tuchtcollege. Hier kunt u de inhoud lezen van het schrijven dat ik aan het Gerechtshof Den Haag heb doen toekomen:

Gerechtshof te Den Haag art. 12 (1)

En passant heeft het Openbaar Ministerie mij nog medegedeeld dan van rijn een aanklacht tegen mij heeft ingediend voor bedreiging met de dood. Hiertoe zal ik een aanklacht tegen hem indienen wegens het doen van valse aangifte. En een valse aangifte is gelukkig in Nederland geen klein vergrijpje. Dat is een ernstige zaak.

Volgende kwestie:

Afgelopen donderdag was ik een artikel aan het schrijven voor CommonSenseTV, toen de deurbel ging. Tot mijn verbazing stond de politie aan de deur die mij kwam ondervragen over mijn werk voor en mijn banden met CSTV.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: